Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.

Pa ddiwrnodau fydd fy nghasgliadau i?

Gallwch ddefnyddio ein Chwilio Cod Post

Chwilio Cod Post

neu Fapio Rhyngweithiol

Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol

Pa mor aml fydd y casgliadau?

Cesglir yr eitemau canlynol bob wythnos:

  • Cynhwysydd Gwastraff Bwyd – Gall pob gwastraff bwyd nad ydyw mewn pecynnau, wedi ei goginio neu heb ei goginio yn ei roi yn eich cadi/cynhwysydd gwastraff bwyd. Defnyddiwch y leinwyr plastig sy’n cael eu darparu am ddim gan y Cyngor i leinio eich cadi bwyd os gwelwch yn dda
  • Bag ailgylchu clir – Deunydd sych a glan sydd modd ei ailgylchu

Cesglir yr eitemau canlynol bob pythefnos:

  • Gwastraff Gweddilliol (gwastraff nad oes modd ei ailgylchu)
  • Gwastraff gardd – Bagiau gwastraff gardd ar gael oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion am ffi fechan