Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff.  Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.


Sylwer, os ydych wedi derbyn calendr casglu ar gyfer y gwasanaeth casglu 3 wythnos newydd, bydd y Chwiliad Cod Post a Mapio Rhyngweithiol yn dangos y wybodaeth anghywir ar gyfer eich diwrnod casglu. Rydym yn gweithio i geisio datrys y broblem hon, ac yn gofyn i bob preswylydd sydd wedi cael calendr 3 wythnos gyfeirio ato ar gyfer dyddiadau casglu.  Diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.


Pa ddiwrnodau fydd fy nghasgliadau i?

Gallwch ddefnyddio ein Chwilio Cod Post

Chwilio Cod Post

neu Fapio Rhyngweithiol

Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol