Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff. Bydd casgliadau gwastraff gardd ac eitemau swmpus yn cael eu hatal ar ddydd Llun 26 Awst 2019. Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.

Poster casgliadau gwastraff gwyl y banc


Mae’r Chwiliad Cod Post ar gyfer casgliad gwastraff wedi ei ddiddymu dros dro.

Os oes angen calendr casglu gwastraff arnoch cysylltwch â ni 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk