Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff. Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.


Pa ddiwrnodau fydd fy nghasgliadau i?

Gallwch ddefnyddio ein Chwilio Cod Post

Chwilio Cod Post