Yn ystod wythnos Gŵyl y Banc, rydym yn bwriadu darparu casgliadau gwastraff ar eich diwrnod arferol gan gynnwys dydd Llun Gŵyl y Banc.

Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff.  Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Casgliadau Gŵyl y Banc

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.

Pa ddiwrnodau fydd fy nghasgliadau i?

Gallwch ddefnyddio ein Chwilio Cod Post

Chwilio Cod Post

neu Fapio Rhyngweithiol

Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol