Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff. Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.


Chwilio Cod Post

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth newydd ar gyfer casglu gwastraff yn cael ei gyflwyno ar draws y sir. Mae hyn yn cynnwys casglu bagiau duon bob tair wythnos yn hytrach na phob yn ail wythnos yn ogystal â chyflwyno casgliad ar gyfer poteli a jariau gwydr bob tair wythnos. Yn ystod y cyfnod o newid, mae’r cyfleuster Chwilio Cod Post wedi’i dynnu oddi ar y wefan dros dro.

Bydd y cyfleuster Chwilio Cod Post ar gael unwaith y bydd y gwasanaeth wedi’i gyflwyno ar draws y sir gyfan.

Oherwydd bod y newidiadau’n cael eu cyflwyno, nid oes unrhyw galendr ar gael ar gyfer y rheini sydd ar hyn o bryd yn derbyn gwasanaeth casglu bagiau duon bob yn ail wythnos. Fodd bynnag, pan fydd y gwasanaeth wedi newid i gasgliad bob tair wythnos byddwn yn darparu bocs gwydr, calendr a phecyn gwybodaeth i chi.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Os oes angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk.