Skip to main content

Ceredigion County Council website

Bag Ailgylchu Clir

Bob Wythnos

Rhaid rhoi’r holl ddeunyddiau sych y gellir eu hailgylchu yn rhydd yn y bag. Peidiwch â rhoi eitemau mewn bagiau ar wahân yn eich bag ailgylchu clir. Mae Bagiau Ailgylchu ar gael o’n Canolfannau Ailgylchu Cymunedol.


Eitemau y gellir eu rhoi yn eich bag ailgylchu clir:

 • Papur – pob math gan gynnwys papurau newydd, cylchgronau, cyfeirlyfrau, papur ysgrifennu, post sothach ac ati
 • Cardbord – Bocsys a phacedi
 • Cartonau ar gyfer Bwyd a Diod - Cartonau ar gyfer cawl, llaeth a sudd
 • Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
 • Poteli plastig, tybiau, hambyrddau, potiau, polystyren, bagiau, cling ffilm. Edrychwch am y symbolau canlynol ar eitemau plastig gan ei bod yn dderbyniol rhoi’r rhain i gyd yn y bagiau ailgylchu clir

* Golchwch bob eitem a ddefnyddiwyd i becynnu bwyd neu ddiod os gwelwch yn dda.


Noder: Ni ddylech roi’r eitemau canlynol yn eich bag ailgylchu clir:

 • Poteli a jariau gwydr
 • Pacedi creision / Papurau lapio siocledi
 • Papur wal
 • Papur gwrthsaim
 • Hancesi papur
 • Tecstiliau
 • Cewynnau
 • Eitemau trydanol
 • Gwastraff bwyd
 • Gwastraff gardd