Skip to main content

Ceredigion County Council website

Swyddi a Gyrfaoedd

Fel sefydliad gallwn gynnig ystod o gyfleoedd gyrfa yn amrywio o addysg, gofal cymdeithasol, cynnal a chadw priffyrdd i gyllid, TGCh, gwasanaethau cwsmeriaid a llawer mwy.

I ddarganfod pa gyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd yn ogystal â sut brofiad yw gweithio i ni, edrychwch ar ein gwefan gyrfaoedd.


Gwybodaeth Arall

Tîm Cymorth Cyflogadwyedd

Mae'r Tîm Cymorth Cyflogadwyedd yn darparu mentora un-i-un, cymorth gyda chwilio am waith a sgiliau cyfweld a gall dalu am hyfforddiant a chymwysterau i'ch helpu i gael gwaith. I gael rhagor o wybodaeth ymweld a'r tudalen Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion, ffoniwch 01970 633422 neu e-bostiwch TCC-EST@ceredigion.gov.uk.

Recriwtio Cynorthwywyr Personol (CP) Taliadau Uniongyrchol

Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion. Ewch i dudalen Recriwtio Cynorthwywyr Personol (CP) Taliadau Uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestr Swyddi wedi'i Gyfyngu'n Wleidyddol

Swyddi Penodedig

1(A) Prif Swyddogion Statudol

Prif Weithredwr
Swyddog Monitro
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Starategic
Prif Swyddog Addysg
Prif Gyllid / Swyddog LGA Adran 151

1(B) Prif Swyddogion Anstatudol

Cyfarwyddwr Corfforaethol
Cyfarwyddwr Corfforaethol

1(C) Dirprwy Brif Swyddogion (Swyddogion Arweiniol Corfforaethol)

Cyllid a Chaffael
Yr Economi ac Adfywio
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
Perfformiad Polisi a Diogelu'r Cyhoedd
Cyswllt Cwsmeriaid
Porth Cynnal - Gwasanaethau Arbenigol
Porth Cymorth Cynnar
Ysgolion a Diwylliant
Porth Gofal - Ymyrraeth wedi'i Thargedu
Pobl a Threfniadaeth
Cyfreithiol a Llywodraethu
Gwasanaethau Democrataidd