Cymru yw'r drydedd wlad ailgylchu orau yn y byd. Rydym yn cefnogi Ymgyrch Ailgylchu Genedlaethol Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru 2020 i gael Cymru ar frig y tabl.

Y Cenhadaeth Bydd Wych:

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd. Ond does dim wedi diffodd ein hysbryd gwych. Boed law neu hindda, byddwn yn dal ati i ddiogelu ein trefi, ein pentrefi a’n harfordiroedd. Mae’r hinsawdd yn newid a dydyn ni ddim wedi ein creu i laesu dwylo a gwneud dim. Mae angen pobl wych ar y byd yn fwy nag erioed. Rydyn ni yn y trydydd safle yn y byd am ailgylchu’n barod. Ond rydyn ni am ddal ati. Bydd pŵer pobl fel chi yn ein helpu i gadw Cymru’n fwy gwyrdd ac yn fwy glân. Ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd Wych, Ailgylcha.”

ceredigion yn ailgylchu

Mae'r ymgyrch hon yn gyfle i ddiolch i bawb yng Ngheredigion am barhau i ailgylchu; mae ystadegau a ryddhawyd gan Recycle Now yn dangos bod y Deyrnas Unedig , yn ystod y cyfnod clo bellach yn fwyfwy ymwybodol o'r amgylchedd, gyda bron i 9 o bob 10 aelwyd yn dweud eu bod yn ailgylchu'n rheolaidd.

Awgrymiadau, ffeithiau ac i gael gwybod mwy am ailgylchu:

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Cer amdani gyda gwastraff bwyd. Mae'r rhan mwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Mae leinwyr ar gyfer eich cadi cegin ar gael AM DDIM o’n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chanolfannau Ailgylchu Cymunedol.

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Bydd yn ailgylchwr gwych. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Cymryd rhan mewn ailgylchu. Gallwch chwilio am eitemau nad ydych yn siŵr beth i'w wneud â hwy ar ein A-Y o Wastraff.

Ymgyrch Bydd wych, Ailgylcha. Bydd wych fel ein criwiau casglu. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Helpwch i amddiffyn ein staff, dilynwch y cyngor diweddaraf sy'n gysylltiedig â Choronafeirws pan fyddwch chi’n delio â'ch gwastraff.

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Cer amdani gyda'r cardbord. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

A wnaeth nwyddau eraill o siop ar-lein gyrraedd ar garreg eich drws? Gallwch roi'r holl ddeunydd pacio cardbord yn eich bag ailgylchu clir, ac mi fyddwn yn ei gasglu'n wythnosol.

Ymgyrch Bydd wych, ailgylcha. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Mae teuluoedd o gwmpas y Deyrnas Unedig yn defnyddio tua 330 o boteli a jariau gwydr bob blwyddyn. Y peth gwych am wydr yw ei fod yn bosibl ei ailgylchu am byth, heb effeithio ar ei ansawdd. Gallwch ailgylchu eich poteli gwydr a'ch jariau yn y blwch du a gasglwn bob tair wythnos.

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Gwasga dy ganiau. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Mae tunnell o alwminiwm caiff ei ailgylchu yn arbed yr union faint o garbon deuocsid a fyddai’n cael ei greu drwy yrru am 27,000 milltir. I gael gwybod mwy am eich ailgylchu a beth sy'n digwydd iddo, ewch i www.myrecyclingwales.org.uk/cy

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Rhoi botiau plastig yn eu lle. Mae'r rhan fwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Mae tua 275,000 tunnell o blastig yn cael ei defnyddio bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o’r plastig yma felly cofiwch ei daflu yn bag ailgylchu ac nid ar ein strydoedd, ein hafonydd na'n cefnforoedd.

Ymgyrch Bydd Wych, Ailgylcha. Cer amdani gyda gwastraff bwyd. Mae'r rhan mwyaf o bobl Ceredigion yn ailgylchu.

Mae’r gwastraff bwyd a gesglir yng Ngheredigion yn cael ei gludio at Dreuliwr Anaerobig. Mae ailgylchu tunnell o wastraff bwyd drwy dreulio anaerobig yn creu 300kWh o egni – sef digon i drydanu 5,500 iPad.

Ewch i walesrecycles.org.uk/cy/bydd-wych-ailgylcha am fwy o wybodaeth ar yr ymgyrch.