Cyfyngiadau Cyfnod Atal Byr y Coronafeirws

Gweld y wybodaeth ddiweddaraf am Novel Coronavirus (COVID-19) ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru


Bydd swyddfeydd y Cyngor ar gau i’r cyhoedd o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020 am gyfnod amhenodol.

I gysylltu â’r Cyngor ffoniwch 01545 570881 neu e-bostiwch clic@ceredigion.gov.uk

Pethau eraill o ddiddordeb

Darganfod Ceredigion

Darganfod Ceredigion

Gwefan Dwristiaeth Swyddogol Ceredigion

Cyngor ynghylch Argyfyngau

Cyngor ynghylch Argyfyngau

Gwybod beth i neud mewn brys

Caru Ceredigion

Caru Ceredigion

….dyma ein diwylliant

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Cymunedol

Ceredigion Actif

Ceredigion Actif

Pawb yn Actif, Pob Dydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Gwybodaeth a chyngor

Ceredigion 50+

Ceredigion 50+

Dod â chenedlaethau ynghyd

Amgueddfa Ceredigion

Amgueddfa Ceredigion

Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Llyfrgell Ceredigion

Llyfrgell Ceredigion

Lleoliad ac Amseroedd Agor

Archifdy Ceredigion

Archifdy Ceredigion

Diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol

Dysgu Bro

Dysgu Bro

Addysg Oedolion yn y Gymuned