Skip to main content

Ceredigion County Council website

Cysylltwch â ni

Fy Nghyfrif

Y ffordd orau o gysylltu â ni yw cofrestru neu fewngofnodi i Fy Nghyfrif.

Mae Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi godi ymholiadau a monitro cynnydd a hefyd yn darparu llawer o nodweddion eraill sy'n eich helpu i ryngweithio â ni.

Ewch i Fy Nghyfrif

01545 570881
clic@ceredigion.gov.uk


Ar gyfer pryderon Diogelu neu Ofal Cymdeithasol ffoniwch 01545 574000 neu e bostiwch cyswllt-socservs@ceredigion.gov.uk.

Mewn argyfwng, dylid ffonio (Oriau y tu allan i’r swyddfa yn unig):

Argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol: 0300 4563554

Tîm argyfyngau’r Priffyrdd a’r Gwasanaethau Amgylcheddol:
Gogledd: 01970 625277
De: 01239 851604

Post:

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn:

01545 570881