Skip to main content

Ceredigion County Council website

Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Mae bagiau ailgylchu clir a leinwyr gwastraff bwyd ar gael yn y Canolfannau Ailgylchu Cymunedol canlynol:

A i Y o drefi a phentrefi sydd â Chanolfan Ailgylchu Cymunedol.

Aberaeron

Neuadd y Cyngor, Penmorfa

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Swyddfa Bost Aberaeron, Stryd y Farchnad

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Aberporth

London House Stores

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Fferyllfa Penrhyn/Swyddfa Bost Aberporth, Post Office Essentials

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Canolfan Dyffryn

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Aberteifi

Llyfrgell a Swyddfa'r Cyngor, Morgan Street

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Pantri / Cardigan Bay Brownies, 55 Pendre

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Aberystwyth

CK Store, Rhoshendre

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Canolfan Rheidol, Canolfan Rheidol

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Llyfrgell Aberystwyth, Canolfan Alun R. Edwards

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Canolfan Groeso Aberystwyth, Ffordd-y-Môr

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Adpar

Adpar Building Supplies, Sussex Yard

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Blaencelyn

Swyddfa Bost Blaencelyn, Blaencelyn

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Blaenplwyf

Siop Blaenplwyf

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Borth

Premier Family Stores, High Street

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Bontnewydd

Swyddfa Bost Bontnewydd, Bontnewydd

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Bow Street

Spar

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Bronant

Siop y Bont, Filling Station

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brynhoffnant

Hoffnant Stores

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Bwlchllan

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mercher 16:30 - 17:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Capel Dewi (Llandysul)

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Iau 10:30-11:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Cei Newydd

Corner Shop, South John Street

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llyfrgell Cei Newydd, Uplands Square

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Sheffield House, Rhes Glanmor

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Cenarth

Siop y Ffrydiau, Cenarth

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Cribyn

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Iau 9:00-10:00

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Croeslan

Swyddfa Bost, Croeslan

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Cross Inn (Llanon)

Swyddfa Bost, Glanarthen Stores

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Cross Inn (Cei Newydd)

Siop y Pentref, Cross Inn

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Dihewyd

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Iau 15:30 - 17:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Felinfach

Swyddfa Bost, Felinfach

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Ffostrasol

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mawrth 11:45 - 13:00

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Goginan

Swyddfa Bost, Old School House

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Henllan

Swyddfa Bost, Heol y Bedw

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Brig y Tudalen

 

Llanbedr Pont Steffan

Llyfrgell & Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Farchnad

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Swyddfa Bost, Co-op

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanddewi Brefi

Mobile Post Office, Dydd Mercher 12:50 - 14:20

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llandysul

Llyfrgell, Old Church Hall

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Spar, Lincoln Street

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanfair Clydogau

Swyddfa Bost, Llanfair Clydogau

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanfarian

Village Stores, New Street

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llangeitho

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Llun 10:00 - 11:45, Dydd Mercher 15:40 - 16:25

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Caffi a Siop Llangeitho

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llangwyryfon

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Llun 13:30 - 14:40

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llangybi

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mercher 14:30 - 15:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanilar

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Llun 15:00 - 16:45, Dydd Mercher 10:30 - 12:00

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Siop y Pentref, Maes Parcio'r Falcon

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanon

Swyddfa Bost, Premier Stores

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llanrhystud

Swyddfa Bost, Llanrhystud

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Gorsaf Wasanaeth Texaco, Llanrhystud

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llechryd

Robert Davies Motors, Llechryd

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Lledrod

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Llun 12:30 - 13:20

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Llwyncelyn

Swyddfa Bost, Dryslwyn Filling Station

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Penparc

Robert Davies Motors, Penparc

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Penparcau

Swyddfa Bost

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Hwb Penparcau

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Penrhiwllan

Siop y Pentref

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mawrth 13:30-14:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Penrhyncoch

Swyddfa Bost

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Pentrebach

Central Garage

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Plwmp

Swyddfa Bost

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Pontrhydfendigaid

Swyddfa Bost, Siop y Bont

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Pontsian

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mawrth 15:30 - 16:20, Dydd Iau 11:45 - 13:30

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Rhydlewis

Neuadd y Pentref

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Sarnau

Army Surplus

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Talgarreg

Swyddfa Bost Symudol, Dydd Mawrth 09:30 - 11:30, Dydd Iau 14:15 - 15:15

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Talybont

Garej Davmor

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Tanygroes

Swyddfa Bost, Gogerthan garage

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Tregaron

Whilen y Porthmyn, Neuadd Goffa

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin
  • Bagiau Gwastraff Gardd

Tre'r Ddol

Siop Cletwr

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen

 

Ysbyty Ystwyth

Sky's Garden Nursery, Ysbyty Ystwyth

  • Bagiau Ailgylchu Clir
  • Leinwyr Cadi Cegin

Brig y Tudalen