Skip to main content

Ceredigion County Council website

Banc Ailgylchu

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

A i Y o drefi a phentrefi sydd â banciau ailgylchu:

Aberaeron

Maes Parcio Traeth y Gogledd

  • Gwydr
  • Tecstilau

Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad

  • Cetrys Inc
  • Batris
  • Eitemau Trydanol Bychain

Ysgol Gyfun Aberaeron

  • Tecstilau

Aberarth

Canolfan Gymunedol Aberarth

  • Gwydr

Aberporth

Maes Parcio Neuadd Gymunedol Aberporth

  • Gwydr
  • Tecstilau

Aberteifi

Archfarchnad Tesco

  • Gwydr

Maes Parcio Sgwâr Maes Glas

  • Gwydr
  • Tecstilau

Maes Parcio'r Pwll Nofio

  • Gwydr
  • Tecstilau

Maes Parcio, Stryd y Cei

  • Gwydr
  • Tecstilau

Swyddfa'r Cyngor, Stryd Morgan

  • Batris

Ysgol Uwchradd Aberteifi

  • Tecstilau

Aberystwyth

Llanbadarn

Canolfan Hamdden Plascrug

  • Gwydr
  • Tecstilau

Canolfan Rheidol

  • Cetrys Inc
  • Batris
  • Eitemau Trydanol Bychain

Gorsaf Betrol Morrison's

  • Tecstilau
  • Esgidiau

Ysgol St Padarn

  • Tecstilau

Penparcau

Heol Tyn-y-Fron

  • Gwydr

Ysgol Llwyn yr Eos

  • Tecstilau

Y Dref

Canolfan y Morlan

  • Gwydr

Clinig Heol y Gogledd, Aberystwyth

  • Gwydr

Cyffuniau'r Castell

  • Gwydr

Llyfrgell Aberystwyth

  • Eitemau Trydanol Bychain
  • Batris

Trefechan

Gorsaf Dân Aberystwyth

  • Gwydr
  • Tecstilau

Waun Fawr

Ysgol Penglais

  • Tecstilau

Brig y Tudalen

 

Bow Street

Ysgol Rhydypennau

  • Tecstilau

Brig y Tudalen

 

Capel Bangor

Maes Parcio Neuadd Capel Bangor

  • Gwydr
  • Tecstilau

Capel Seion

Iard yr Hen Ysgol

  • Gwydr

Cei Newydd

Llyfrgell Cei Newydd

  • Eitemau Trydanol Bychain
  • Batris

Maes Parcio Ffordd yr Eglwys

  • Gwydr
  • Tecstilau

Parc Gwyliau Quay West

  • Tecstilau

Ciliau Aeron

Maes Parcio Neuadd Ciliau Aeron

  • Llyfrau
  • Gwydr
  • Tecstilau
  • Esgidiau

Comins Coch

Ysgol Comins Coch

  • Tecstilau

Brig y Tudalen

 

Dihewyd

Encilfa ar y B4339

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Felin Fach

Encilfa Ysgol Gynradd Felinfach

  • Gwydr

Neuadd Goffa

  • Tecstilau

Brig y Tudalen

 

Ffostrasol

Tafarn Ffostrasol

  • Gwydr

Ffwrnais

Maes Parcio'r Felin Ddŵr

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Llanbedr Pont Steffan

Gorsaf Dân

  • Tecstilau

Maes Parcio Co-Op

  • Tecstilau

Maes Parcio'r Rookery

  • Gwydr
  • Tecstilau

Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Farchnad

  • Batris
  • Eitemau Trydanol Bychain

Llandysul

Maes Parcio Tysul

  • Gwydr
  • Tecstilau

Llyfrgell Llandysul

  • Batris
  • Eitemau Trydanol Bychain

Llanddewi Brefi

Maes parcio'r Neuadd Bentref

  • Gwydr

Llangeitho

Encilfa ger y Bont yn Llangeitho

  • Gwydr

Llangrannog

Canolfan yr Urdd

  • Gwydr

Maes Parcio ger Maes Carafanau Troedrhiwgarn

  • Gwydr

Llanilar

Iard yr Hen Orsaf

  • Gwydr

Llechryd

Ysgol Gynradd Llechryd

  • Tecstilau

Ystâd dai Maes Y Deri

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Mydroilyn

Maes Parcio Clwb Gilfach, Mydroilyn

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Parcllyn

Ger safle bws ar Ffordd Hillfield

  • Gwydr

Penrhyncoch

Neuadd Penrhyncoch

  • Gwydr
  • Tecstilau

Pontarfynnach

Maes Parcio Toiledau Pontarfynach

  • Gwydr
  • Tecstilau

Ponterwyd

Ystâd dai Maesyrawel

  • Gwydr

Pontrhydygroes

Maes Parcio Neuadd Pontrhydygroes

  • Gwydr

Pontsian

Maes Parcio Neuadd Pontsian

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Rhydlewis

Neuadd Bentref Rhydlewis

  • Gwydr

Brig y Tudalen

 

Synod Inn

Ysgol Bro Sion Cwilt

  • Tecstilau

Brig y Tudalen

 

Talgarreg

Neuadd Bentref Talgarreg

  • Gwydr

Talybont

Maes Chwarae Talybont

  • Gwydr
  • Tecstilau

Tre'r Ddol

Siop Cletwr, Tre'r Ddol

  • Gwydr

Tre Talesin

Encilfa'r Ysgol

  • Gwydr
  • Tecstilau

Tregaron

Mart Tregaron

  • Gwydr
  • Papur
  • Tecstilau

Whilen y Porthmyn

  • Eitemau Trydanol Bychain

Ysgol Henry Richard

  • Tecstilau

Brig y Tudalen