Cefnogaeth

Cynhyrchion Hylendid Ffeminaidd

Mae stoc sylweddol o gynhyrchion hylendid benywaidd ar gael i fenywod a merched yn ein cymunedau yn ystod y cyfnod hwn. Dosbarthwyd y cynhyrchion hyn i Geredigion cyn i’r cyfyngiadau ein cyrraedd, ac felly nid ydym wedi medru eu dosbarthu'n rheolaidd. Mae'r holl Ganolfannau Teulu, Ysgolion, Banciau Bwyd a rhai grwpiau trydydd sector hefyd wedi derbyn y cyflenwadau hyn.

Os ydych chi'n gwybod am fenywod neu ferched yn eich cymunedau sydd angen y cynhyrchion hyn, gallwch chi fel grŵp cymunedol gysylltu â Porth y Gymuned trwy e-bostio porthygymuned@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 574200, lle gallwn gyflenwi stoc o gynhyrchion i chi y gallwch wedyn eu dosbarthu yn eich cymunedau.

Gofalwyr

Gwirfoddoli

Grantiau ar gyfer grwpiau cymorth

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Sicrhau bod cymunedau yn cadw mewn cysylltiad ar-lein

Os ydych yn cynnal grŵp cymunedol, dosbarth wythnosol neu glwb llyfrau anffurfiol, mae'n werth ystyried cynnal eich grŵp ar-lein.

Mae llawer o bobl bellach yn sefydlu "grwpiau cymunedol rhithwir" i helpu cymunedau i gadw mewn cysylltiad. Mae llawer o wahanol lwyfannau y gallech eu defnyddio.

Rydym wedi llunio ychydig o ganllawiau cam wrth gam ar gyfer rhai o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd:

  • WhatsApp – Mae'r ap digidol hwn, a ddefnyddir yn bennaf ar ffonau clyfar, yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon negeseuon testun a negeseuon llais, gwneud galwadau llais a fideo, a rhannu delweddau, dogfennau, lleoliad defnyddwyr, a chyfryngau eraill - Cyfarwyddiadau
  • Zoom - Dyma un o'r cymwysiadau meddalwedd am ddim mwyaf poblogaidd ledled y byd. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer teleweithio, addysgu o bell, a chysylltiadau cymdeithasol. Mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio ar gyfer cynadleddau busnes ond gellir ei ddefnyddio hefyd i sgwrsio â theulu a ffrindiau, a hynny am ddim am hyd at 40 munud ar y tro - Cyfarwyddiadau
  • Google Hangouts - Mae Hangouts yn caniatáu sgyrsiau rhwng dau neu fwy o ddefnyddwyr. Gellir cyrchu'r gwasanaeth ar-lein drwy wefannau Gmail neu Google+, neu drwy apiau symudol sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS - Cyfarwyddiadau
  • Skype - Mae hwn yn ap telathrebu sy'n arbenigo mewn darparu sgwrs fideo a galwadau llais rhwng cyfrifiaduron, llechi, dyfeisiau symudol, consol Xbox One, ac oriawr glyfar dros y rhyngrwyd. Mae Skype hefyd yn darparu gwasanaethau negeseua gwib. Gall defnyddwyr drosglwyddo testun, fideo, sain a delweddau - Cyfarwyddiadau