Diogelu Ceredigion.

Mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud o hyd
i gadw ein gilydd yn ddiogel, gan gynnwys:
- cael ein brechu
- cadw pellter cymdeithasol
- golchi dwylo yn rheolaidd
- gwisgo masg lle bo angen
 - gadael digon o aer i mewn
Darllenwch y Canllawiau Cyfredol a'r Cwestiynau Cyffredin gan Lywodraeth Cymru.

13/04/2022

29/03/2022

Lefel rhybudd 0: canllawiau i'r cyhoedd

Cyngor iechyd y cyhoedd ar gyfer byw gyda coronafeirws.

13:04

17/03/2022

Cymru’n dechrau rhoi brechiadau atgyfnerthu ar gyfer y gwanwyn o'r wythnos hon

Yn y cyfnod diweddaraf hwn o’r rhaglen frechu bydd pobl dros 75 oed, pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ac unigolion 12 oed a hŷn sydd â system imiwnedd wan yn cael gwahoddiad i fynd am eu brechiad atgyfnerthu.

10:17

Mwy o ddiweddariadau