Mae Rhaglen Frechu Covid-19 wedi dechrau ar 08 Rhagfyr 2020.

Mae brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae'r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i'n cymuned.

Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n GIG lleol.

Yn seiliedig ar gyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI), ein nod yw cyrraedd ein holl boblogaeth yng ngrwpiau blaenoriaeth 1-9 erbyn 18 Ebrill 2021, gyda dos cyntaf a chwblhau brechiad ail ddos lle mae'n ddyledus.

Mae'r holl wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn, cyngor i gleifion a'r meini prawf cymhwysedd ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Darperir diweddariad cynnydd wythnosol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 

Cyngor ar ddosau y brechlyn

Dyma neges fideo ynglŷn â chyngor ar ddosau gan Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Brechlyn a Chlefydau Ataliadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gwyliwch y fideo ar dudalen Vimeo Iechyd Cyhoeddus Cymru (yn Saesneg yn unig).