Yng ngoleuni’r argyfwng cenedlaethol a’r sefyllfa frys sy’n codi o ganlyniad i COVID-19 ac er mwyn diogelu buddiannau’r Cyngor a buddiannau’r cyhoedd mewn sefyllfaoedd lle bernir bod y penderfyniad yn un brys ac o’r math y byddai unrhyw oedi yn gwneud niwed difrifol i fuddiannau’r Cyngor neu i fuddiannau’r cyhoedd, mae Arweinydd y Cyngor wedi dirprwyo pwerau dros dro i Brif Weithredwr y Cyngor a’r Grŵp Arweiniol wneud penderfyniadau sy’n ymwneud ag ymateb y Cyngor i COVID-19.

Gwnaethpwyd y penderfyniad yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.

Mae Hysbysiad o Gofnod y Penderfyniad Brys ar gael yma:

Cofnod o benderfyniad brys

Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – cau ffyrdd dros dro 09.07.2020

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – cau ffyrdd dros dro 15.07.2020

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – Cau Ffyrdd Dros Dro 13.08.2020


Grantiau COVID-19 ar gyfer Busnesau yng Nghymru sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Hysbysiad o Benderfyniad