Yng ngoleuni’r argyfwng cenedlaethol a’r sefyllfa frys sy’n codi o ganlyniad i COVID-19 ac er mwyn diogelu buddiannau’r Cyngor a buddiannau’r cyhoedd mewn sefyllfaoedd lle bernir bod y penderfyniad yn un brys ac o’r math y byddai unrhyw oedi yn gwneud niwed difrifol i fuddiannau’r Cyngor neu i fuddiannau’r cyhoedd, mae Arweinydd y Cyngor wedi dirprwyo pwerau dros dro i Brif Weithredwr y Cyngor a’r Grŵp Arweiniol wneud penderfyniadau sy’n ymwneud ag ymateb y Cyngor i COVID-19.

Gwnaethpwyd y penderfyniad yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.

Mae Hysbysiad o Gofnod y Penderfyniad Brys ar gael yma:

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/03/2022 - 31/03/2022

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/02/2022 - 28/02/2022

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/01/2022 - 31/01/2022

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/12/2021 - 31/12/2021

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/09/2021 - 30/11/2021

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 04/05/2021 - 31/08/2021

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 02/03/2021 - 29/04/2021

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/12/2020 - 26/02/2021

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 01/10/2020 - 30/11/2020

Cofnod Penderfyniadau Grŵp Rheoli Aur - 02/03/2020 - 30/9/2020

Cofnod o benderfyniad brys - Mai 2021

Cofnod o benderfyniad brys - Ebrill 2021

Cofnod o benderfyniad brys - Mawrth 2021

Cofnod o benderfyniad brys - Chwefror 2021

Cofnod o benderfyniad brys - Ionawr 2021

Cofnod o benderfyniad brys - Medi 2020

Cofnod o benderfyniad brys - Mawrth 2020

Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – cau ffyrdd dros dro 09.07.2020

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – cau ffyrdd dros dro 15.07.2020

Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – Cau Ffyrdd Dros Dro 13.08.2020

Cofid-19 Ffioedd Angori'r Haf 08.10.2020


Grantiau COVID-19 ar gyfer Busnesau yng Nghymru sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Hysbysiad o Benderfyniad