Skip to main content

Ceredigion County Council website

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymedig i hybu cydraddoldeb, a gwerthfawrogi amrywiaeth ym mhob un o’i swyddogaethau fel arweinydd cymuned, darparwr gwasanaethau a chyflogwr

Mae cydraddoldeb wrth galon popeth a wnawn. Mae cydraddoldeb yn golygu deall a mynd i’r afael â’r rhwystrau fel bod pawb yn cael cyfle teg i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymrwymo i drin pob dinesydd â pharch, ac i ddarparu gwasanaethau a chynnig cyfleoedd cyflogaeth sydd yn ymatebol i anghenion amrywiol pobl.

Tîm Cydraddoldeb a Chynhwysiant
Cyngor Sir Ceredigion
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

01545 570881
clic@ceredigion.gov.uk