Gall Cyngor Sir Ceredigion gadarnhau bod y Strategaeth Toiledau ar gyfer Ceredigion wedi'i chymeradwyo'n swyddogol yn y cyfarfod Cabinet diweddar a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2019.

Mae'r ddogfen Strategaeth Toiledau bellach ar gael i'w gweld ar-lein.

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus