Skip to main content

Ceredigion County Council website

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu fframwaith gyfreithiol i osod dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion, ymhlith sefydliadau cyhoeddus eraill, i gydymffurfio â Safonau yn ymwneud â’r iaith Gymraeg.

Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw rhoi fwy o hawliau i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Mae'r Safonau yn rhoi fwy o ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i gynllunio ar gyfer y Gymraeg, ynghyd â chynyddu y defnydd o'r iaith Gymraeg.

Swyddog Polisi Iaith a Chydraddoldeb
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

01545 570881