Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol wedi’i baratoi ar y cyd gan Awdurdodau Lleol Canolbarth Cymru, sef Powys, Ceredigion a Gwynedd

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru