Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron

Ymgynghoriad i adeiladu Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron i ddisgyblion 3-11 oed, ac i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc, Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Felinfach.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn - Ymgynghoriad Wedi Cau

Cynnig i newid categori ysgol dyffryn cledlyn i fod yn ysgol wirfoddol a reolir.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymateb I'r Ymgynghoriad Cynnig i Newid Categori Ysgol Dyffryn Cledlyn i Ysgol Wirfoddol a Reolir

Hysbysiad Statudol

Ysgol Bro Pedr - Ymgynghoriad Wedi Cau

Hysbysiad Statudol

Ymgynghoriad ar Ddatblygu Cyfrwng Iaith y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr - Ymgynghoriad Wedi Cau

Dogfen Ymgynghori

Asesiadau Effaith

Adroddiad ar Ymatebion yr Ymgynghoriad Cynnig Datblygu Cyfrwng yr Addysg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr

Llythyr Penderfyniad Ysgol Bro Pedr

Ysgol Gynradd Cilcennin

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 14 Mehefin 2018, fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Cilcennin a chychwyn y broses ymgynghori statudol.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31 Awst 2019.

Asesiadau Effaith Cilcennin 

Dogfen Ymgynghori Cilcennin 

Adroddiad Ymateb i Ymgynghoriad Cynnig i derfynu Ysgol Gynradd Cilcennin

Hysbysiad statudol i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Cilcennin

Adroddiad Gwrthwynebiadau Cilcennin

Llythyr Penderfyniad Cilcennin

Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 8 March 2018, fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Beulah a Ysgol Gynradd Trewen a chychwyn y broses ymgynghori statudol.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31 Awst 2019.

Asesiadau Effaith Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen

Dogfen Ymgynghori Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen

Adroddiad ar yr Ymatebion i'r Ymgynghoriad ynghylch y Cynnig i Derfynu Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen

Hysbysiad statudol i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Beulah

Hysbysiad statudol i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Trewen

Adroddiad Gwrthwynebiadau Beulah

Adroddiad Gwrthwynebiadau Trewen

Llythyr Penderfyniad Beulah

Llythyr Penderfyniad Trewen

Cludiant - Ymgynghoriad Wedi Cau

Adolygiad o Gludiant Ôl-16 Rhwng y Cartref a’r Ysgol/Coleg a’r Ddarpariaeth Seddi Gwag - Dogfen Ymgynghori

Adolygiad Cludiant Anghenion Addysg Ychwanegol - Dogfen Ymgynghori

Ysgol Gynradd Cwmpadarn - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 10fed Chwefror 2015 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Cwmpadarn.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31ain Awst 2016.

Adroddiad Ymgynghori Cwmpadarn

Dogfen Ymgynghori Cwmpadarn

Asesiadau Effaith Cwmpadarn

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Ychwanegol Cwmpadarn

Amserlen

Hysbysiad Statudol Cwmpadarn - Medi 2015

Adroddiad Gwrthwynebiadau Cwmpadarn

Llythyr Penderfyniad Cwmpadarn

Ysgol Gynradd Llangynfelyn - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 10fed Chwefror 2015 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Llangynfelyn.

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd 31ain Awst 2016.

Adroddiad Ymgynghori Llangynfelyn

Dogfen Ymgynghori Llangynfelyn

Asesiadau Effaith Llangynfelyn

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Ychwanegol Llangynfelyn

Amserlen

Hysbysiad Statudol Llangynfelyn - Medi 2015

Adroddiad Gwrthwynebiadau Llangynfelyn

Llythyr Penderfyniad Llangynfelyn

Ysgol Gynradd Llanafan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Dogfen Ymgynghori Llanafan

Asesiadau Effaith Llanafan

Adroddiad Ymgynghori Llanafan

Amserlen

Hysbysiad Statudol Llanafan - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Llanfan

Llythyr Penderfyniad Llanafan - Mehefin 2014

Trefilan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Dogfen Ymgynghori Trefilan

Asesiadau Effaith Trefilan

Adroddiad Ymgynghori Trefilan

Amserlen

Hysbysiad Statudol Trefilan - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Trefilan - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Trefilan - Mehefin 2014

Newid Arfaethig i Ysgol Uwchradd Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron ac Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi - Ymgynghoriad Wedi Cau

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ystyried y ffordd ymlaen i addysg yn y sir ers cryn amser ac mae'r rhesymau dros newid yn rhai addysgol ac yn rhai ariannol:

  • Darparu'r cwricwlwm yn effeithiol
  • Mae'r costau i bob disgybl ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru
  • Mae niferoedd sylweddol o leoedd gwag; ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru ac mae nifer y disgyblion mewn rhai ysgolion yn disgyn
  • Mae diffygion sylweddol o ran addasrwydd yr adeiladau

Bu'r Cyngor Sir yn ystyried gwahanol opsiynau at y dyfodol a dylai ystyriaeth gael ei rhoi i greu ysgol 3 – 16 ar safle presennol yr Ysgol Uwchradd.

Dogfen Ymgynghori Tregaron

Atodiad i ddogfen Ymgynghoriad Tregaron

Asesiadau Effaith Tregaron

Dyfodol y Ddarpariaeth Addysg yn Ardal Tregaron

Tregaron Cynllun Safle Presennol

Tregaron Cynllun Safle Arfaethedig

Tregaron Cynllun Llawr Sgematig

Tregaron Cynllun llawr Arfaethedig

Ymateb ymgynghoriad Tregaron

Amserlen

Hysbysiad Statudol Tregaron - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Tregaron - Mehefin 2014

​Dihewyd - Ymgynghoriad Wedi Cau

Yn dilyn adolygiad manwl gan y Panel Adolygu Ysgolion ar 24ain Medi 2013 fe argymhellwyd i gau’r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd. Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig, a gwybodaeth ynghyn a sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer gweithredu’r uchod fydd Medi 2014.

Dogfen Ymgynghori Dihewyd

Asesiadau Effaith Dihewyd

Adroddiad Ymgynghori Dihewyd

Amserlen

Hysbysiad Statudol Dihewyd - Ebrill 2014

Adroddiad Gwrthwynebiadau Dihewyd - Mehefin 2014

Llythyr Penderfyniad Dihewyd - Mehefin 2014

Ysgol 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Ymgynghoriad Wedi Cau

Un o brif blaenoriaethau Cyngor Sir Ceredigion yw Datblygu ymhellach y ddarpariaeth addysg can gynnwys sefydlu ysgolion 3-19 ac ysgol ardal.

Yr heriau mwyaf sy'n wynebu'r awdurdod yw lleihad yn nifer disgyblion a chynydd yn yr ôl-waith cynnal a chadw yn yr ysgolion. Mae'r awdurdod yn anelu at sicrhau gwelliant parhaus o ran safonau gwasanaeth i gefnogi'r dysgwr i gyflawni cyraeddiadau uchel.

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Crynodeb Gweithredol

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Adroddiad 1

Peilot 3-19 Llanbedr Pont Steffan - Adroddiad 2

Dogfen Ymgynghori Ysgol 3-19 Llanbedr Pont Steffan