Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron

Ymgynghoriad i adeiladu Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron i ddisgyblion 3-11 oed, ac i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc, Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Felinfach.

Llythyr Penderfyniad

Adroddiad Gwrthwynebu

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad ar yr Ymateb i Ymgynghoriad

Hysbys Statudol