Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais.

Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, trowch at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall tudalennau facebook (facebook.com/SFWales) a Twitter (Twitter.com/SF_Wales) CMC hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.