Cered yw Menter iaith Ceredigion, dan adain y Cyngor Sir ac yn cael ei hariannu gyda chymorth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae amcanion Cered yn cynnwys:

  • codi ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg yn gyffredinol
  • codi hyder a hyfedredd siaradwyr Cymraeg
  • hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac annog y defnydd ohoni
  • hyrwyddo statws y Gymraeg
  • darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad

Am fwy o wybodaeth ynglýn a Cered beth am i chi ymweld a gwefan Cered: www.cered.org

Ffôn: 01545 572350