Yn ystod y cyfnod ansicr presennol , mae cymdeithas yn wynebu sefyllfa na welwyd ei thebyg erioed.

Dyma ganllawiau a syniadau er mwyn eich cynorthwyo i ymateb i’r sialensau yma: