Mae nifer o staff Cyngor Sir Ceredigion nawr yn medru gweithio o gartref. Felly, mae yna gyfleoedd arwyddocaol i drawsnewid y mannau oedd yn cael eu defnyddio ar gyfer desgiau ac ystafelloedd cyfarfod yn flaenorol.

Byddwn yn hoffi casglu eich barn a syniadau ar sut i ddefnyddio prif swyddfeydd/adeiladau'r Cyngor orau yn y dyfodol.

Sut i gymryd rhan

Byddwn yn croesawu eich sylwadau ar ein Harolwg ynghylch y defnydd o Swyddfeydd y Cyngor yn y dyfodol. Gallwch nai llai ymateb ar-lein neu trwy lwytho'r ffurflen ymateb a’i dychwelyd dros e-bost neu bost i’r cyfeiriad ar ddiwedd y ffurflen.

Mae copïau papur o’r arolwg ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ieithoedd amrywiol ar gael wrth ymateb ar-lein (Cymraeg, Saesneg, Pwyleg, Wcrainaidd, Arabeg a Rwsieg). Darperir yr opsiynau hyn ar y tab ar frig yr arolwg ar-lein.

Mae fersiwn Hawdd ei Ddarllen, fersiwn print mawr a fersiwn pobl iau o’r arolwg ar gael i’w lawrlwytho. Os oes angen i chi cysylltu efo ni neu os oes angen unrhyw wybodaeth mewn fformat gwahanol cysylltwch efo ni ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk os gwelwch yn dda. Mae copïau papur a fersiynau mewn fformatau gwahanol ar gael yn holl lyfrgelloedd Ceredigion, gan gynnwys cerbydau'r llyfrgell symudol.

Bydd yr arolwg yma yn cau ar ddydd Mawrth 31ain o Ionawr 2023.