Skip to main content

Ceredigion County Council website

Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig - Adolygiad o Ymgynghoriad Polisi

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben 05/06/2024.

Diolch yn fawr iawn am dreulio amser yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. Mae eich adborth wedi cael ei dderbyn a’i adolygu a’r polisi wedi’i ddiweddaru yn unol â hynny.

Bydd y Polisi yn cael ei adolygu yn llawn yn Craffu ar 15/07/2024 ac yn y Cabinet ar 17/07/2024.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn dilyn y penderfyniadau a wneir yn y cyfarfodydd uchod.

Diolch yn Fawr

Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn dilyn adolygiad o'n Polisi Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig (Ariannol a’r polisi cyffredinol) yn unol â chod ymarfer Gwarcheidiaeth Arbennig Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2018).

Sut i gymryd rhan

A wnewch chi lenwi’r arolwg erbyn hanner dydd ar ddydd Mercher, 5 Mehefin 2024.

Os hoffech gysylltu â ni, neu fod gennych bryder neu am drafod rhyw elfen ymhellach, cysylltwch â ProjectOffice@ceredigion.gov.uk.

Gellir dod o hyd i'r polisi ariannol a chyffredinol o dan yr adran I'w lawrlwytho.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cau ar ddydd Mercher 5 Fehefin 2024.