Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar elfen ychwanegol i’r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) sydd mewn gwirionedd yn mynd â lle yr hen Grant Gwisg Ysgol. Mae’r grant o £125 yn gallu cael ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol o’ch plentyn.

Bydd plant sy'n derbyn gofal a dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydynt yn:

  • mynd i'r dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd (Medi yn unig, h.y. bydd y rhai sy’n mynd mewn yn Ionawr neu Ebrill yn dod yn gymwys yn y Medi dilynol)
  • mynd i flwyddyn 7 yn yr ysgol uwchradd
  • 4 neu 11 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Yn y lle cyntaf, cwblhewch y ffurflen gais*.

* Sicrhewch fod yr ymgeisydd am y PDG yr un person sy'n ymgeisydd am Brydau Ysgol am Ddim (lle bo hynny'n berthnasol)


Nodyn: Nid yw ceisiadau yn cael eu derbyn ar hyn o bryd, ond bydd yn agor yn fuan.


Gellir dod o hyd i rai manylion pellach, gan gynnwys y datganiad gwreiddiol, ar wefan Llywodraeth Cymru.