Estyniad GDD – Mynediad 2021

Byddwch cystal a nodi, am y flwyddyn academaidd yma yn unig, mae’r Grant Datblygu Ysgolion (GDD) Mynediad yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion yn y blynyddoedd academaidd canlynol:

  • Blwyddyn 1
  • Blwyddyn 5
  • Blwyddyn 8
  • Blwyddyn 9
  • Blwyddyn 11

Nodwch hefyd os yw eich plentyn yn derbyn Prydiau Ysgol am Ddim (PYDd) yn bresennol yna fe fyddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol er mwyn trefnu'r taliad. Nid ydy’r taliad yma yn berthnasol i blant sydd yn derbyn PYDd drwy’r system Amddiffyniad Wrth Bontio.

Os byddwch yn gwneud cais am PYDd fe fyddwch yn cael eich hystyried am GDD ar yr un pryd. Mae’r estyniad hwn yn dod i ben ar 30 Mehefin 2021.

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) – Mynediad

Mae’r grant hwn yn gallu cael ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol i’ch plentyn. Ar gyfer rheiny sy’n mynychu ysgol yng Ngheredigion ac yn gymwys: bydd disgyblion Derbyn, Blwyddyn 3 a Blwyddyn 10 yn derbyn £125, tra bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn derbyn £200.

Os ydych chi’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd a bydd eich plentyn yn dod i oedran cymhwyso yn y flwyddyn academaidd 2020-2021, fe fyddwch yn cael eich asesu yn awtomatig am gymhwyster i’r grant. Fe’ch hysbysir gan yr Awdurdod cyn dechrau’r flwyddyn academaidd os ydych yn gymwys. Byddwch yn gymwys i gael GDD os yw ‘ch plentyn yn:

  • mynd i'r dosbarth Derbyn;
  • mynd i Flwyddyn 3;
  • mynd i Flwyddyn 7;
  • mynd i Flwyddyn 10;
  • 4, 7, 11 neu 14 oed (ar 31 Awst 2020) mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Mae’r cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol orfodol h.y. Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 11.

Os nad ydych yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim yna cwblhewch ffurflen gais am Brydau Ysgol am Ddim a bydd eich GDD yn cael ystyried ochr ar yr un pryd.