Skip to main content

Ceredigion County Council website

Ad-drefnu Ysgolion

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 17/11/2023

Mae penderfyniadau y Cyngor wedi’u nodi isod. Cyhoeddir hysbysiadau Statudol ar wefan y Cyngor ac ar, neu gerllaw prif fynedfa yr ysgol perthnasol. Bydd copïau hefyd ar gael i rieni yn yr ysgol. Mae’r hysbysiad Statudol yn cynnwys manylion megis y dyddiad gweithredu arfaethedig, sut i gael copi o’r adroddiad ymgynghori, a sut i wrthwynebu. Yn ystod y cyfnod Gwrthwynebu statudol, dylai gwrthwynebiadau fod yn ysgrifenedig a’u danfon at y cynigydd o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad y cyhoeddwyd y cynnig.

 

Mae cyfnod yr hysbysiad Statudol Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Plascrug, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos ac Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant yn fyw ers Mawrth 1af. Bydd yn cau ar 29ain Mawrth 2024. Bwriedir gweithredu penderfyniad y Cabinet ar 1 Medi 2024.

 

Ysgol Gynradd Comins Coch

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 20/02/2024.

Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser yn Ysgol Gynradd Comins Coch

PENDERFYNIAD:

  1. Nodi cynnwys yr adroddiad ymgynghori.
  2. Cymeradwyo cyhoeddi’r hysbysiad statudol.

 

Ysgol Gynradd Plascrug

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 20/02/2024.

Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser yn Ysgol Gynradd Plascrug

PENDERFYNIAD:

  1. Nodi cynnwys yr adroddiad ymgynghori.
  2. Cymeradwyo cyhoeddi’r hysbysiad statudol.

 

Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 20/02/2024.

Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

PENDERFYNIAD:

  1. Nodi cynnwys yr adroddiad ymgynghori.
  2. Cymeradwyo cyhoeddi’r hysbysiad statudol.

 

Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 20/02/2024.

Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser yn Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant 

PENDERFYNIAD:

  1. Nodi cynnwys yr adroddiad ymgynghori.
  2. Cymeradwyo cyhoeddi’r hysbysiad statudol.

 

Mae cyfnod yr hysbysiad Statudol Ysgol Gynradd Cei Newydd yn fyw ers Ebrill 8fed. Bydd yn cau ar Fai 5ed 2024. Bwriedir gweithredu penderfyniad y Cabinet ar 1 Medi 2025.

Ysgol Gynradd Cei Newydd

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 19/03/2024.

Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen a derbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser yn Ysgol Gynradd Cei Newydd 

PENDERFYNIAD:

  1. Nodi cynnwys yr adroddiad ymgynghori.
  2. Cymeradwyo cyhoeddi’r hysbysiad statudol, yn amodol ar ddileu’r cyfeiriad at 'dderbyn disgyblion 3 oed yn rhan amser' o'r Hysbysiad Statudol.

Ymgynghoriad Gwreiddiol

Mae’r ymgynghoriad hwn yn deillio o benderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar Fai 23ain 2023.

Mae’n gynnig i ddiwygio cyfrwng Iaith Dysgu Sylfaen y 5 ysgol a ganlyn; Ysgol Gynradd Cei Newydd, Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Plascrug, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos ac Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant. Yn ogystal â hyn mae’r cynnig yn newid oed derbyn disgyblion i gynnwys disgyblion 3 oed rhan amser mewn 3 o’r ysgolion hynny, sef Ysgol Cei Newydd, Ysgol Comins Coch ac Ysgol Gatholig Padarn Sant.

Mae’r ymgynghoriad ar agor ar y 15fed o Fedi ac yn cau ar Dachwedd y 17eg. Gallwch ymateb yn ysgrifenedig o fewn y cyfnod hwn wedi i chi ddarllen y dogfennau perthnasol.

Ysgol Gynradd Cei Newydd

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Comins Coch

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Plascrug

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol