Skip to main content

Ceredigion County Council website

Mapiau o’r Ardaloedd Lleol yng Ngheredigion – Wardiau Etholiadol a Gorsafoedd Pleidleisio

Mae Cymru yn cynnwys 22 o awdurdodau lleol ac unedol sydd wedi’u rhannu yn wardiau neu’n gymunedau etholiadol.

Mae 34 o wardiau etholiadol yng Ngheredigion, sy'n cael eu cynrychioli gan 38 o Gynghorwyr etholedig. Cynrychiolir Aber-porth a'r Y Ferwig, Aberystwyth Penparcau, Aberystwyth Morfa a Glais and Beulah a Llangoedmor gan 2 Gynghorydd etholedig yr un.

Map o’r lleoliadau

Gallwch glicio ar y map i weld eich Ward chi. Hefyd gallwch weld marciau sy’n dynodi’r gorsafoedd pleidleisio yn y ward honno. Cliciwch ar un o’r marciau hyn i gael y wybodaeth lawn am yr orsaf.

Map enghreifftiol sy’n dangos ffiniau’r Ward a marc ar gyfer gorsaf bleidleisio.

Enghraifft o farciwr gorsaf bleidleisio