Rhoddir trwydded ddirymiadwy, anghyfyngedig a heb freindal i chi i weld y data trwyddedig atddibenion anfasnachol am y cyfnod y mae ar gael gan Cyngor Sir Ceredigion Nichewch gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu na gwerthu unrhyw ran o’r data hwn i drydydd partïonmewn unrhyw ffurf. Yr Arolwg Ordnans fydd yn cadw’r hawlio trydydd parti i orfodi amodau’rdrwydded hon.