Yr etholiad nesaf sydd wedi’i drefnu yng Ngheredigion yw Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai 2024.

Y dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiad hwn yw:

Manylion yr Etholiad Dyddiad
Diwrnod yr Etholiad Dydd Iau, 2 Mai 2024
Dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio Dydd Mawrth, 16 Ebrill 2024 am hanner nos
Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy’r post Dydd Mercher, 17 Ebrill 2024 am 5pm
Dyddiad cau i wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy Dydd Mercher, 24 Ebrill 2024 am 5pm
Dyddiad cau i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr (os oes angen un) Dydd Mercher, 24 Ebrill 2024 am 5pm

Etholiadau sydd i ddod

Etholiad Dyddiad Gofynion o ran cael pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2 Mai 2024 Mae angen cerdyn adnabod ȃ llun
Senedd y Deyrnas Unedig (San Steffan) I’w gynnal erbyn 28 Ionawr 2025 (yr union ddyddiad i’w gadarnhau) Mae angen cerdyn adnabod ȃ llun
Senedd Cymru 7 Mai 2026 Nid oes angen cerdyn adnabod ȃ llun
Y Cyngor Sir a’r Cynghorau Tref a Chymuned 6 Mai 2027 Nid oes angen cerdyn adnabod ȃ llun