Mae Llywodraeth San Steffan wedi passio deddf fydd yn newid y ffordd rydyn ni’n pleidleisio yn Etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Gelwir y ddeddf hon yn Ddeddf Etholiadau 2022.

Nid yw’r ddeddf hon yn berthnasol i Etholiadau’r Senedd, Cyngor Ceredigion na’r Cynghorau Thref a Chymunedol. Llywodraeth Cymru sy’n gosod y ddeddfwriaeth ar gyfer y rhain.

Am ragor o wybodaeth am y ddeddf hon, gallwch ymweld ȃ’r Deddfwriaeth.