Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi

Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi

Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi

Bryn Seion Aberporth

Bryn Seion Aberporth

Clos Penycarreg Aberaeron

Clos Penycarreg Aberaeron

FFynnon Berw, Brynhoffnant

FFynnon Berw, Brynhoffnant

Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan

Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan

Llyn Eiddwen (iii)

Llyn Eiddwen (iii)

Llyn Eiddwen Trefenter (ii)

Llyn Eiddwen Trefenter (ii)

Llyn Eiddwen, Trefenter (i)

Llyn Eiddwen, Trefenter (i)

Penrodyn, Teifi Terrace Llandudoch/St Dogmaels

Penrodyn, Teifi Terrace Llandudoch/St Dogmaels

Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX

Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX

Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR

Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru