Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi (Adnau)

 Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi

Bryn Du Forestry, Tregaron, Llanddewi brefi

 Bryn Seion Aberporth (Adnau)

 Bryn Seion Aberporth

 Clos Penycarreg Aberaeron

 Clos Penycarreg Aberaeron (Adnau)

 FFynnon Berw, Brynhoffnant

 FFynnon Berw, Brynhoffnant (Adnau)

 Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan (Adnau)

 Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan

 Llyn Eiddwen (iii)

 Llyn Eiddwen (iii) (Adnau)

 Llyn Eiddwen Trefenter (ii) (Adnau)

 Llyn Eiddwen Trefenter (ii)

 Llyn Eiddwen, Trefenter (i)

 Llyn Eiddwen, Trefenter (i) (Adnau)

 Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX

 Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX (Adnau)

Penrodyn, Teifi Terrace, Aberteifi 

Penrodyn, Teifi Terrace, Aberteifi

 Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR

 Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR (Adnau)

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar clic@ceredigion.llyw.cymru