Alltcefn, Maesllan, Llanarth, Ceredigion

Alltcefn, Maesllan, Llanarth, Ceredigion

Alltgoch, Llanbed

Alltgoch, Llanbed

Alltgoch, Llanbed

Blaen Cwm Farm, Llandysul, Ceredigion

Coed Alltgoch, Pisgah, Ceredigion

Coed Alltgoch, Pisgah, Ceredigion (Adnau)

Coed Creuddyn, Falcondale, Lampeter, Ceredigion

Coed Creuddyn, Falcondale, Lampeter, Ceredigion (Adnau)

Coed Garthenor, Llangybi, Ceredigion

Coed Garthenor, Llangybi, Ceredigion (Adnau)

 Coed Geufron, Penparcau, Ceredigion

Coed Geufron, Penparcau, Ceredigion 

Coed Nant y Berws, Ysbyty Ystwyth Ceredigion

Coed Nant y Berws, Ysbyty Ystwyth, Ceredigion (Adnau)

Coed Perthneidr, Llanarth Ceredigion

Coed Perthneidr, Llanarth Ceredigion (Adnau) 

Coed Tyddyn Du, Cenarth, Ceredigion

Coed Tyddyn Du, Cenarth, Ceredigion (Adnau)

Coed y Crychydd, Llanilar, Ceredigion

Coed y Crychydd, Llanilar, Ceredigion (Adnau) 

Coed y Foel Llandysul (ii) 

Coed y Foel Llandysul (i) 

Coed y Foel Llandysul (i)(Adnau)

Coed y Foel Llandysul (ii)(Adnau)

Denmark Farm, Betws Bledrws, Lampeter, Ceredigion, SA48 8PB

Denmark Farm, Betws Bledrws, Lampeter, Ceredigion, SA48 8PB(Adnau) 

Devils Bridge, Aberystwyth Ceredigion

Devils Bridge, Aberystwyth Ceredigion (Adnau)

Erw Goch, Waunfawr (Adnau)

Erwgoch, Waunfawr, Aberystwyth

Ffynnon Berw, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion

Ffynon Berw, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion (Adnau)

Ffynnon wen, Bethania

Ffynnon wen, Bethania (adnau)

Mount Pleasant, Adpar, Newcastle Emlyn, SY389FH

Mount Pleasant, Adpar, Newcastle Emlyn, SY38 9FH(Adnau)

Old Railway Line, Cors Caron, Tregaron, Ceredigion

Old Railway Line, Cors Caron, Tregaron, Ceredigion (Adnau)

Pantamlwg, Trefeter, Aberystwyth, SY23 4HJ

Pantamlwg, Trefenter, Aberystwyth, SY23 4HJ(Adnau)

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar clic@ceredigion.llyw.cymru