Allt Cefn Maesllan, Llanarth, Ceredigion

Allt Cefn Maesllan, Llanarth, Ceredigion

Blaen Cwm Farm, Llandysul Ceredigion

Coed Alltgoch, Pisgah, Ceredigion

Coed Alltgoch, Pisgah, Ceredigion

Coed Creuddyn, Falcondale, Lampeter, Ceredigion

Coed Creuddyn, Falcondale, Lampeter, Ceredigion

Coed Garthenor, Llangybi, Ceredigion

Coed Garthenor, Llangybi, Ceredigion

Coed Geufron, Penparcau, Ceredigion

Coed Geufron, Penparcau, Ceredigion

Coed Nant y Berws, Ysbyty Ystywth Ceredigion

Coed Nant y Berws, Ysbyty Ystywth Ceredigion

Coed Perthneidr, Llanarth Ceredigion

Coed Perthneidr, Llanarth Ceredigion

Coed Tyddyn Du, Cenarth, Ceredigion

Coed Tyddyn Du, Cenarth, Ceredigion

Coed y Crychydd, Llanilar, Ceredigion

Coed y Crychydd, Llanilar, Ceredigion

Coed y Foel Llandysul (ii)

Coed y Foel LLandysul (i)

Coed y Foel LLandysul (i)

Coed y Foel LLandysul (ii)

Denmark Farm, Betws Bledrws, Lampeter, Ceredigion, SA48 8PB

Denmark Farm, Betws Bledrws, Lampeter, Ceredigion, SA48 8PB

Devils Bridge, Aberystwyth Ceredigion

Devils Bridge, Aberystwyth Ceredigion

Erw Goch Waunfawr

Erwgoch Waunfawr Aberystwyth

Ffynnon Berw, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion

Ffynnon Berw, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion

Ffynnon wen Bethania

Ffynnon Wen, Bethania

Mount Pleasant, Adpar, Newcastle Emlyn, S238 9FH

Mount Pleasant, Adpar, Newcastle Emlyn, S238 9FH

Old Railway Line, Cors Caron, Tregaron Ceredigion

Old Railway Line, Cors Caron, Tregaron Ceredigion

Pantamlwg, Trefenter, Aberystwyth, SY23 4HJ

Pantamlwg, Trefenter, Aberystwyth, SY23 4HJ

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru