Mae rhwydwaith llwybrau cyhoeddus Ceredigion a thiroedd eraill yn asedau pwysig. Yn ogystal â sicrhau cyfleoedd i hamddena, maent hefyd yn chwarae rhan bwysig o ran datblygu twristiaeth a hybu ffyrdd iach o fyw.

Mae'r Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion yn helpu i sicrhau bod cyfleoedd am fynediad i'r arfordir a chefn gwlad yn cael eu hystyried yn llawn.

Corff gwirfoddol yw'r fforwm gyda hyd at 22 o aelodau. Cânt eu penodi ar ôl hysbysebu am aelodau ac maent yn cynrychioli perchnogion a rheolwyr tir, defnyddwyr tir a'r rhai hynny â diddordebau eraill. Mae'r Fforwm yn rhoi cyngor i'r awdurdod lleol yngl?n â materion sy'n ymwneud â mynediad a hamdden.

Yn ôl Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 rhaid i fforwm gynnwys aelodau sy'n cynrychioli'r canlynol:

  • y bobl sy'n defnyddio tir mynediad a llwybrau cyhoeddus lleol
  • perchnogion a deiliaid tir mynediad a thir sydd â llwybrau cyhoeddus
  • buddiannau eraill sy'n berthnasol i'r ardal

Gwybodaeth Bellach

Cyfarfodydd i ddod:

29/09/22 -
https://ceredigion.zoom.us/j/86027009791?pwd=bHZ2aWZ3MHEwK0kzSG1oSkJoUU1Wdz09 

ID y cyfarfod: 860 2700 9791
Cyfrinair: 759731

Cofnodion - Fforwm Mynediad Lleol

Mehefin 2022

Gorffennaf 2021

Mawrth 2021

Rhagfyr 2020

Ionawr 2020 

Hydref 2019

Gorffennaf 2019

Ebrill 2019

Ionawr 2019

Tachwedd 2018

Mai 2018

Ionawr 2018

Hydref 2017

Gorffennaf 2017

Ebrill 2017

Ionawr 2017

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2016 - 2017

Adnoddau Eraill

Rheoliadau FfML

Ffurflen Hawlio Milltiroedd

Sefydlu

Swyddogaeth a Dyletswyddau

Adroddiadau Flynyddol