Skip to main content

Ceredigion County Council website

Y Côd Cefn Gwlad

Cofiwch ddilyn y Cod Cefn Gwlad

 • Parchwch - Gwarchodwch - Mwynhewch
 • Byddwch yn ddiogel - cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion
 • Gadewch glwydi ac eiddo fel yr ydych chi'n eu cael nhw
 • Gofalwch a diogelwch planhigion ac anifeiliaid, ac ewch â'ch sbwriel gartref
 • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn
 • Byddwch yn ystyriol o bobl eraill

Diogelwch yn gyntaf!

 • Cymerwch ofal mawr ar deithiau'r arfordir
 • Cadwch ar y llwybr ac ymaith oddi wrth ochr y clogwyn
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer eich taith gerdded - cynghorir eich bod yn gwisgo dillad sy'n dal dŵr ac esgidiau cadarn
 • Cymerwch ofal ychwanegol pan fydd yn wlyb a/neu yn wyntog
 • Cadwch olwg ar blant a chadwch unrhyw gŵn o dan reolaeth ar bob adeg

Mae canllaw cynhwysfawr i’r Cod Cefn Gwlad ar gael ar dudalen Teulu’r Cod Cefn Gwlad Cyfoeth Naturiol Cymru.