Gallwch yn awr bleidleisio yn Etholiadau Senedd 2021.

Yng Nghymru, gall pobl ifanc 16 ac 17 oed gofrestru i bleidleisio yn etholiad y Senedd eleni, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Iau, 6 Mai. Mae hyn yn golygu y gallwch ddweud eich dweud bellach ar faterion sy'n effeithio ar Gymru megis:

  • Addysg
  • Gofal iechyd
  • Tai
  • Yr Amgylchedd
  • Economi
  • Y Gymraeg

Dim ond yn etholiadau'r Senedd y gallwch bleidleisio o 16 oed. Mae etholiadau Senedd y DU, etholiadau'r Cyngor lleol ac etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn wahanol, ac ni fyddwch yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau hyn nes eich bod yn 18 oed. Ond drwy gofrestru cyn hynny gallwch bleidleisio cyn gynted ag y byddwch yn gymwys.

Gwybodaeth bellach

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Etholiadau drwy ffonio 01545 572 032.