Bydd y ffioedd a'r taliadau'n gymwys os yw'r sawl sydd i'w gladdu, neu'r sawl y rhoddir iddo'r hawl, neu os oedd yn union cyn ei farw, yn preswylio yn Sir Geredigion, neu yn achos plentyn marw-anedig, os yw neu os oedd un o'r rhieni'n preswylio yn y Sir hon adeg y claddu.

Fel arall caiff y ffioedd a'r taliadau eu cynyddu gan 50%.

Gwasanaeth Manylion Taliadau
Claddedigaeth mewn bedd cromennog   £900.00
Claddedigaeth heblaw bedd sengl neu ddwbl Pris ar gais  
Hawl neilltuol i gladdedigaeth   £900.00
​Hawl neilltuol i gladdedigaeth ​Claddu llwch yng Nghefn Llan £450.00
Cloddio beddi Claddedigaeth gyntaf £760.00
  Claddedigaeth ddilynol £748.00
  Gweddillion a amlosgwyd £320.00
Cost ychwanegol ar gyfer angladdau sy'n cymryd lle y tu allan I oriau gwaith arferol   £350.00
Yr hawl i godi cofebion a cherrig coffa Carreg Goffa neu Groes heb fod yn fwy na 1.200m mewn uchder ar feddau a heb fod yn fwy na 0.600m mewn uchder ar blotiau lle ceir gweddillion sydd wedi’u hamlosgi £200.00
Arysgrif ychwanegol fesul carreg goffa (ffi gweinyddol)   £50.00

  • Mewn achosion pan nad yw'r ymadawedig yn preswylio yng Ngheredigion bydd y tâl yn cynyddu 50%.
  • Codir 25% ychwanegol os na roddir o leiaf dau ddiwrnod gwaith o rybudd.