Cydnabyddir Ceredigion fel un o'r "lleoedd diogelaf i fyw a gweithio ynddi", ac mae ei Chyngor Sir yn darparu amrediad eang o wasanaethau allweddol sy'n hybu iechyd, lles a ffyniant ei phobl a'i chymunedau.

Mae'r Sir yn gyfuniad dymunol o gymunedau cyfeillgar dwyieithog gyda diwylliant bywiog, arfordiroedd prydferth a chefn gwlad godidog. At hynny, mae'r Cyngor yn cynnig cyfleoedd gwaith a datblygiad mewn nifer o feysydd amrywiol.

Hyderwn y cewch gyfle i ddod yn rhan o'r Cyngor o fewn y tudalennau hyn.

Swyddi Gwag

Swyddi Mewnol

Cysylltwch a Swyddi a Gyrfaoedd

Ar gyfer Swyddi Gwag Cyffredinol defnyddiwch y ffurflen islaw neu ffoniwch y rhif a nodwyd ar yr hysbyseb.

Ffurflen Cyswllt Swyddi Gwag Cyffredino

Ar gyfer Swyddi Gwag Addysg defnyddiwch y ffurflen islaw neu ffoniwch y rhif a nodwyd ar yr hysbyseb.

Ffurflen Cyswllt Swyddi Gwag Addysg