Bydd cofnodion ar gael i'w gweld ar Gronfa ddata Mynwentydd.

Ers agor y mynwentydd bwrdeistrefol yma yn hwyr yn y 1800au, yn draddodiadol cadwyd cofnodion claddedigaeth mewn Llyfrau Claddedigaeth ac mewn nifer o achosion roedd map o gynllun y fynwent yn gysylltiedig ag ef. Mae'r Llyfrau Claddedigaeth yma erbyn hyn yn ddigidol yn ogystal â mapiau newydd o'r mynwentydd.

Cliciwch ar y cyswllt isod er mwyn defnyddio a chwilio cronfa ddata Mynwentydd.

Chwilio Cronfa Ddata Mynwentydd

Os hoffech chi ymweld â ni'n bersonol parthed unrhyw ymholiadau fydd gennych cysylltwch â: