Efallai y bydd y safleoedd hyn yn help i chi yn enwedig y rhai am brofedigaeth a choffa

Safleoedd Allanol

  • ICCM (Saesneg yn unig) – Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd. Mae'r ICCM yn Sefydliad fu'n cynrychioli pobl broffesiynol sy'n gweithio mewn awdurdodau a chwmnïau claddu ac amlosgi ar draws Y Deyrnas Unedig ers 1913.
  • NAMM (Saesneg yn unig) – Cymdeithas Genedlaethol Seiri Maen. Mae NAMM yn sefydliad sy'n ymrwymedig i ddatblygu'r diwydiant cerrig coffa a diogelu buddiannau'r sawl sy'n galaru drwy hyrwyddo safonau uchel, dewis eang a gwell dealltwriaeth ym mhob mater sy'n ymwneud â chofebion cerrig.  
  • BRAMM (Saesneg yn unig) - Cofrestr Brydeinig Seiri Meini Achrededig. Cynllun cofrestru sy'n anelu at sefydlu gwaith crefft safonol gydnabyddedig ar draws y Deyrnas Unedig a fydd yn diogelu'r cyhoedd drwy sicrhau y darperir yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol. Bydd hefyd yn hanfodol fod busnes achrededig a gosodwr cofrestredig yn dilyn deddfwriaeth iechyd a diogelwch cyfredol er mwyn diogelu'r cyhoedd a'u gweithwyr. 
  • Cyswllt Gwasanaethau  Profedigaeth (Saesneg yn unig) - Dyma yw cyfeirlyfr gwasanaethau profedigaeth ar lein fwyaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig.
  • Trefnu Angladd - Safle sy'n cynnig cyngor a chyfarwyddyd parthed profedigaeth ddiweddar.
  • Yr Eglwys yng Nghymru - Digwyddiadau a gweithgareddau Talaith Anglicanaidd yr Eglwys yng Nghymru.
  • Mynwent ac Amlosgfa Aberystwyth (Saesneg yn unig) - Gwybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau a gynigir gan yr unig amlosgfa yn y sir.