Bydd angen o leiaf dau ddiwrnod gwaith o rybudd er mwyn paratoi ar gyfer claddedigaeth. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol nid yw'r Cyngor yn anhyblyg ac mi fydd yn ceisio delio â gofynion ar fyr rybudd.

Er mwyn cyflwyno cais am ganiatâd cysylltwch â: