Ysgol Ysgol Gynradd Aberaeron
Cyfeiriad

Maes yr Heli
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BQ

Ffôn

(01545) 570313

Ebost prif@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs A. M. Lloyd-Hughes
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 215.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Aberporth
Cyfeiriad

Aberporth
Aberteifi
SA43 2DA

Ffôn

(01239) 810081

Ebost prif@aberporth.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs E. M. Evans
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 184 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Aberteifi
Cyfeiriad

Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1EH

Ffôn

(01239) 612491

Ebost admin@ygaberteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs D. Hanly
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 402 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Bro Pedr
Cyfeiriad

Peterwell Terrace
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX

Ffôn

(01570) 422214

Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss J. O. Wyn
Categori Dwy Ffrwd
Ystod Oed 3-19
Nifer y Disgyblion 989 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Bro Sion Cwilt
Cyfeiriad

Synod Inn
Llandysul
SA44 6JZ

Ffôn

(01545) 580107

Ebost prif@sioncwilt.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs C. A. Evans
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 108 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Bro Teifi
Cyfeiriad

Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL

Ffôn

(01559) 362503

Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr R. H. Jenkins
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-19
Nifer y Disgyblion 905 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Cei Newydd
Cyfeiriad

Cei Newydd
SA45 9TE

Ffôn

(01545) 560363

Ebost prif@ceinewydd.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs E. M. L. Griffiths (Pennaeth Dros Dro)
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 86 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Cenarth
Cyfeiriad

Cenarth
Castell Newydd Emlyn
SA38 9JP

Ffôn

(01239) 710060

Ebost prif@cenarth.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss M. G. Lewis (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 84 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Ciliau Parc
Cyfeiriad

Ciliau Aeron
Lampeter
SA48 8BX

Ffôn

(01570) 470650

Ebost prif@ciliauparc.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs N. Ll. Thomas
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 65 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Comins Coch
Cyfeiriad

Comins Coch
Aberystwyth
SY23 3BQ

Ffôn

(01970) 623497

Ebost staffcc@cominscoch.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr M. J. Carruthers
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 159 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Craig Yr Wylfa
Cyfeiriad

Borth
SY24 5NJ

Ffôn

(01970) 871280

Ebost prif@craigyrwylfa.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr H. Jones (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 28 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Dihewyd
Cyfeiriad

Dihewyd
Lampeter
SA48 7PN

Ffôn

(01570) 470647

Ebost prif@dihewyd.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs M. M. Lewis Wright (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 30 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn
Cyfeiriad

Drefach
Llanybydder
SA40 9SX

Ffôn

(01570) 940942

Ebost prif@dyffryncledlyn.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss E. C. Davies
Categori Cyfrwng Gymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 110.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Felin-Fach
Cyfeiriad

Felin-Fach
Lampeter
SA48 8AE

Ffôn

(01570) 470655

Ebost prif@felinfach.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs N. G. Jones McEvoy
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 54 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Henry Richard
Cyfeiriad

Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG

Ffôn

(01974) 298231

Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr D. Pugh
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-16
Nifer y Disgyblion 335 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llanarth
Cyfeiriad

Llanarth
SA47 0NP

Ffôn

(01545) 580343

Ebost prif@llanarth.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs M. M. Lewis Wright
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 58 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llanfarian
Cyfeiriad

Llanfarian
Aberystwyth
SY23 4DA

Ffôn

(01970) 612664

Ebost prif@llanfarian.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss H. Davies
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 44 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llanfihangel-Y-Creuddyn
Cyfeiriad

Llanfihangel-Y-Creuddyn
Aberystwyth
SY23 4LA

Ffôn

(01974) 261347

Ebost prif@llanfihangel-y-creuddyn.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs M. G. Carruthers
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 25 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llangwyryfon
Cyfeiriad

Llangwyryfon
Aberystwyth
SY23 4HA

Ffôn

(01974) 241319

Ebost prif@llangwyryfon.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss N. G. Parry
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 32 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llanilar
Cyfeiriad

Llanilar
Aberystwyth
SY23 4PA

Ffôn

(01974) 241334

Ebost prif@llanilar.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs J. L. Jones
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 120 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llannon
Cyfeiriad

Llannon
Aberystwyth
SY23 5HX

Ffôn

(01974) 202478

Ebost prif@llannon.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr G. R. Davies
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 39 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llechryd
Cyfeiriad

Llechryd
Aberystwyth
SA43 2NL

Ffôn

(01239) 682474

Ebost prif@llechryd.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss M. G. Lewis
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 71 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos
Cyfeiriad

Penparcau
Aberystwyth
SY23 1SH

Ffôn

(01970) 617011

Ebost prif@llwyn-yr-eos.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr B. A. Evans
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 252.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Myfenydd
Cyfeiriad

Llanrhystud
Aberystwyth
SY23 5AT

Ffôn

(01974) 202230

Ebost prif@myfenydd.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss A. M. James
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 73 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Mynach
Cyfeiriad

Pontarfynach
Aberystwyth
SY23 4QZ

Ffôn

(01970) 890234

Ebost prif@mynach.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs A. E. J. George (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 40 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Penllwyn
Cyfeiriad

Capel Bangor
Aberystwyth
SY23 3LP

Ffôn

(01970) 880277

Ebost prif@penllwyn.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs C. E. Lawrence-Morgan (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 39 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Penparc
Cyfeiriad

Penparc
Aberteifi
SA43 1SQ

Ffôn

(01239) 810586

Ebost prif@penparc.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr O. T. Phillips
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 94 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Penrhyncoch
Cyfeiriad

Penrhyncoch
Aberystwyth
SY23 3EH

Ffôn

(01970) 828566

Ebost prif@penrhyncoch.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs C. E. Lawrence-Morgan
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 93 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Plascrug
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 1HL

Ffôn

(01970) 612286

Ebost prif@plascrug.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr B. H. Lewis
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 422 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
Cyfeiriad

Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig
SY25 6BL

Ffôn

(01974) 831641

Ebost prif@pontrhydfendigaid.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs A. E. J. George
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 71 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Rhos Helyg (Campws Llangeitho a Champws Rhos Y Wlad)
Cyfeiriad

Campws Rhos Y Wlad:
Bronant
Aberystwyth
SY23 4TQ

Campws Llangeitho:
Llangeitho
Tregaron
SY25 6TR

Ffôn

Campws Rhos Y Wlad - (01974) 251238
Campws Llangeitho - (01974) 821615

Ebost prif@rhoshelyg.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr H. G. Davies
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 64 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Rhydypennau
Cyfeiriad

Bow Street
Aberystwyth
SY24 5AD

Ffôn

(01970) 828608

Ebost prif@rhydypennau.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr P. J. Leggett
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 176 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Padarn Sant
Cyfeiriad

Ffordd Llanbadarn
Aberystwyth
SY23 1EZ

Ffôn

(01970) 630632

Ebost prif@st-padarnsrcp.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs E. T. Brophy
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 125 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Syr John Rhys
Cyfeiriad

Ponterwyd
Aberystwyth
SY23 3JX

Ffôn

(01970) 890622

Ebost prif@syrjohnrhys.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs A. E. J. George (Pennaeth â Gofal)
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 23 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd T. Llew Jones
Cyfeiriad

Brynhoffnant
Ceredigion
SA44 6AE

Ffôn

(01239) 654553

Ebost prif@tllewjones.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs M. Rh. Lloyd
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 165.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Talgarreg
Cyfeiriad

Talgarreg
Llandysul
SA44 4ER

Ffôn

(01545) 590683

Ebost prif@talgarreg.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs B. E. Morgan-Jenkins
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 40 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Tal-y-bont
Cyfeiriad

Tal-y-bont
Aberystwyth
SY24 5HE

Ffôn

(01970) 832276

Ebost prif@talybont.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr H. Jones
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 4-11
Nifer y Disgyblion 73 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin No
Dolenni Defnyddiol Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Gymraeg
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 1HL

Ffôn

(01970) 617613

Ebost prif@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr R. C. Williams
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 383.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gynradd Ysgol-Y-Dderi
Cyfeiriad

Llangybi
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8LY

Ffôn

(01570) 493424

Ebost prif@ydderi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs H. M. Thomas
Categori Cyfrwng Cymraeg
Ystod Oed 3-11
Nifer y Disgyblion 108.5 (Ionawr 2022)
Dosbarth Meithrin Yes
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Adroddiad Arolygiad ESTYN
Ysgol Ysgol Gyfun Aberaeron
Cyfeiriad

Aberaeron
SA46 0DT

Ffôn

(01545) 570217

Ebost swyddfa@ygaberaeron.org.uk
Prifathro Mr O. A. Jones
Nifer y Disgyblion 581 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Uwchradd Aberteifi
Cyfeiriad

Ffordd y Gogledd
Aberteifi
SA43 1AD

Ffôn

(01239) 612670

Ebost swyddfa@aberteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Ms N. S. James
Nifer y Disgyblion 608 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Bro Pedr
Cyfeiriad

Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX

Ffôn

(01570) 422214

Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss J. O. Wyn
Nifer y Disgyblion 989 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Bro Teifi
Cyfeiriad

Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL

Ffôn

(01559) 362503

Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr R. H. Jenkins
Nifer y Disgyblion 905 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Henry Richard
Cyfeiriad

Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG

Ffôn

(01974) 298231

Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr D. Pugh
Nifer y Disgyblion 335 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Gyfun Penglais
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 3AW

Ffôn

(01970) 624811

Ebost admin@penglais.org.uk
Prifathro Ms M. A. Hughes
Nifer y Disgyblion 1116 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Gyfun Penweddig
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 3QN

Ffôn

(01970) 639499

Ebost gweinyddu@penweddig.ceredigion.sch.uk
Prifathro Dr. Rh. Ll. Thomas
Nifer y Disgyblion 621 (Ionawr 2022)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol