Ysgol Ysgol Gynradd Aberaeron Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Maes yr Heli
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BQ
Ffôn  (01545) 570313  
Ebost  prif@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs C. Ff. Thomas  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 204.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Aberporth Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberporth
Aberteifi
SA43 2DA
Ffôn  (01239) 810081  
Ebost  prif@aberporth.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr E. J. Griffiths  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 139 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Aberteifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1EH
Ffôn  (01239) 612491  
Ebost  admin@ygaberteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs D. Hanly  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 418.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Bro Pedr Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01570) 422214  
Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms J. O. Wyn  
Categori Dwy Ffrwd  
Ystod Oed 3-19  
Nifer y Disgyblion 989.5 (Ionawr 2019)  
Dosabrth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Bro Sion Cwilt Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Synod Inn
Llandysul
SA44 6JZ
Ffôn  (01545) 580107  
Ebost  prif@sioncwilt.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs N. Ll. Thomas  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 109 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Bro Teifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01559) 362503  
Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr R. Jenkins  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-19  
Nifer y Disgyblion 884.5 (Ionawr 2019)  
Dosabrth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Cei Newydd Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Cei Newydd
SA45 9TE
Ffôn  (01545) 560363  
Ebost  prif@ceinewydd.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs C. A. Evans  
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 80 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Cenarth Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Cenarth
Castell Newydd Emlyn
SA43 9JP
Ffôn  (01239) 710060  
Ebost  prif@cenarth.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr D. M. Lewis (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 50.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Ciliau Parc Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ciliau Aeron
Lampeter
SA48 8BX
Ffôn  (01570) 470650  
Ebost  prif@ciliauparc.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs C. M. Lewis  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 72 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Comins Coch Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Comins Coch
Aberystwyth
SY23 3BQ
Ffôn  (01970) 623497  
Ebost  staffcc@cominscoch.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr M. J. Carruthers  
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 171 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Craig Yr Wylfa Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Borth
SY24 5NJ
Ffôn  (01970) 871280  
Ebost  prif@craigyrwylfa.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr H. Jones (Pennaeth â Gofal)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 46 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Dihewyd Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Dihewyd
Lampeter
SA48 7PN
Ffôn  (01570) 470647  
Ebost  prif@dihewyd.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr G. R. Davies (Pennaeth â Gofal)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 32 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Drefach
Llanybydder
SA40 9SX
 
Ffôn (01570) 940942  
Ebost prif@dyffryncledlyn.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss E. C. Davies  
Categori Cyfrwng Gymraeg  
Ystod Oes 3-11  
Nifer y Disgyblion 112.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Felinfach Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Felinfach
Lampeter
SA48 8AE
Ffôn  (01570) 470655  
Ebost  prif@felinfach.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs N. Jones McEvoy  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 40 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Henry Richard Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01974) 298231  
Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr D. Pugh  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-16  
Nifer y Disgyblion 316 (Ionawr 2019)  
Dosabrth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llanarth Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanarth
SA47 0NP
Ffôn  (01545) 580343  
Ebost  prif@llanarth.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms M. M. Lewis  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 60 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llanfarian Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanfarian
Aberystwyth
SY23 4DA
Ffôn  (01970) 612664  
Ebost  prif@llanfarian.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss H. Davies  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 52 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llanfihangel-Y-Creuddyn Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanfihangel-Y-Creuddyn
Aberystwyth
SY23 4LA
Ffôn  (01974) 261347  
Ebost  prif@llanfihangel-y-creuddyn.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs M. G. Carruthers  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 32 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llangwyryfon Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llangwyryfon
Aberystwyth
SY23 4HA
Ffôn  (01974) 241319  
Ebost  prif@llangwyryfon.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss N. Parry  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 49 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llanilar Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanilar
Aberystwyth
SY23 4PA
Ffôn  (01974) 241334  
Ebost  prif@llanilar.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs J. L. Jones  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 123 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llannon Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llannon
Aberystwyth
SY23 5HX
Ffôn  (01974) 202478  
Ebost  prif@llannon.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs Rh. Nelmes  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 31 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llechryd Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llechryd
Aberteifi
SA43 2NL
Ffôn  (01239) 682474  
Ebost  prif@llechryd.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss M. Lewis  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 58 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Penparcau
Aberystwyth
SY23 1SH
Ffôn  (01970) 617011  
Ebost  prif@llwyn-yr-eos.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr B. Evans  
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg  
Ystod Oes 3-11  
Nifer y Disgyblion 238.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Myfenydd Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanrhystud
Aberystwyth
SY23 5AT
Ffôn  (01974) 202230  
Ebost  prif@myfenydd.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss A. M. James  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 76 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Mynach Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Pontarfynach
Aberystwyth
SY23 4QZ
Ffôn  (01970) 890234  
Ebost  prif@mynach.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs A. E. J. George (Pennaeth â Gofal)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 30 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Penllwyn Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Capel Bangor
Aberystwyth
SY23 3LP
Ffôn  (01970) 880277  
Ebost  prif@penllwyn.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss C. Lawrence (Pennaeth â Gofal)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 44 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Penparc Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Penparc
Aberteifi
SA43 1SG
Ffôn  (01239) 810586  
Ebost  prif@penparc.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs N. A. Roscoe (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 98 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac oes  
School Penrhyncoch Primary School Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Penrhyncoch
Aberystwyth
SY23 3EH
Ffôn  (01970) 828566  
Ebost  prif@penrhyncoch.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss C. Lawrence  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 85 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Plascrug Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 1HL
Ffôn  (01970) 612286  
Ebost  prif@plascrug.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs W. M. Sweeney  
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg  
Ystod Oes 3-11  
Nifer y Disgyblion 414 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig
SY25 6BL
Ffôn (01974) 831641  
Ebost prif@pontrhydfendigaid.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs A. E. J. George  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 59 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Rhos Helyg
(Campws Llangeitho a Champws Rhos Y Wlad)
Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad

Campws Rhos Y Wlad:
Bronant
Aberystwyth
SY23 4TQ

Campws Llangeitho:
Llangeitho
Tregaon
SY25 6TR

Ffôn Campws Rhos Y Wlad - (01974) 251238
Campws Llangeitho - (01974) 821615
 
Ebost prif@rhoshelyg.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr H. G. Davies (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 70 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Rhydypennau Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Bow Street
Aberystwyth
SY24 5AD
Ffôn  (01970) 828608  
Ebost  prif@rhydypennau.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr P. J. Leggett  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 3-11  
Nifer y Disgyblion 167 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Padarn Sant Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ffordd Llanbadarn
Aberystwyth
SY23 1EZ
Ffôn  (01970) 630632  
Ebost  prif@st-padarnsrcp.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs E. T. Brophy (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o'r Gymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 142 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Syr John Rhys Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ponterwyd
Aberystwyth
SY23 3JX
Ffôn  (01970) 890622  
Ebost  prif@syrjohnrhys.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs A. E. J. George (Headteacher Responsible)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 24 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd T. Llew Jones Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Brynhoffnant
Ceredigion
SA44 6AE
Ffôn  (01239) 654553  
Ebost  prif@tllewjones.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs M. Rh. Lloyd (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 180.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Talgarreg Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Talgarreg
Llandysul
SA44 4ER
Ffôn  (01545) 590683  
Ebost  prif@talgarreg.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs B. E. Morgan-Jenkins (Pennaeth Dros Dro)  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 4-11  
Nifer y Disgyblion 52 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Talybont Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Talybont
Aberystwyth
SY24 5HE
Ffôn  (01970) 832276  
Ebost  prif@talybont.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr H. Jones  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 4-11  
Nifer y Disgyblion 85 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Nac Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Gymraeg Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 1HL
Ffôn  (01970) 617613  
Ebost  prif@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr R. C. Williams  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oes 3-11  
Nifer y Disgyblion 391.5 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gynradd Ysgol-Y-Dderi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llangybi
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8NG
Ffôn (01570) 493424  
Ebost  prif@ydderi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mrs H.Thomas  
Categori Cyfrwng Cymraeg  
Ystod Oed 3-11  
Nifer y Disgyblion 113 (Ionawr 2019)  
Dosbarth Meithrin Oes  
Ysgol Ysgol Gyfun Aberaeron Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberaeron
SA46 0DT
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01545) 570217  
Ebost  adaeron@ceredigion.gov.uk  
Prifathro Mr O. A. Jones  
Nifer y Disgyblion 575 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Uwchradd Aberteifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ffordd y Gogledd
Aberteifi
SA43 1AD
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01239) 612670  
Ebost admin@aberteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms N. S. James  
Nifer y Disgyblion 635 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Bro Pedr Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01570) 422214  
Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms J. O. Wyn  
Nifer y Disgyblion 989.5 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Bro Teifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01559) 362503  
Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr R. Jenkins  
Nifer y Disgyblion 884.5 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Henry Richard Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01974) 298231  
Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr D. Pugh  
Nifer y Disgyblion 316 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Gyfun Penglais Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 3AW
Gwefan yr ysgol
Ffôn  (01970) 624811  
Ebost  admin.penglais@ceredigion.gov.uk  
Prifathro Ms M. A. Hughes  
Nifer y Disgyblion 1160 (Ionawr 2019)  
Ysgol Ysgol Gyfun Penweddig Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 3QN
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01970) 639499  
Ebost gweinyddu@penweddig.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss Rh. B. Morgan (Pennaeth Dros Dro)  
Nifer y Disgyblion 611 (Ionawr 2019)