Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2021/22

Tymor Dechrau   Diwedd
Hydref 2021 Dydd Gwener 3 Medi 2021 Hanner Tymor
Dydd Llun 25 Hydref 2021 - Dydd Gwener 29 Hydref 2021
Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021
Gwanwyn 2022 Dydd Mercher 5 Ionawr 2022 Hanner Tymor
Dydd Llun 21 Chwefror 2022 - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022
Haf 2022 Dydd Llun 25 Ebrill 2022 Hanner Tymor
Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Gwener 3 Mehefin 2022
Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022