Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2018/19

Tymor Dechrau   Diwedd Diwrnodau Ysgol

Hydref 2018

Dydd Mawrth 4ydd Medi 2018
Hanner Tymor
Dydd Llun 29ain Hydref 2018 - Dydd Gwener 2il Tachwedd 2018

Dydd Gwener 21ain Rhagfyr 2018

74
 
Gwanwyn 2019

Dydd Llun 7fed Ionawr 2019 
Hanner Tymor
Dydd Llun 25ain Chwefror 2019 - Dydd Gwener 1af Mawrth 2019

Dydd Gwener 12fed Ebrill 2019

65

Haf 2019

Dydd Mawrth 30ain Ebrill 2019
Hanner Tymor
Dydd Llun 27ain Mai 2019 - Dydd Gwener 31ain Mai 2019

Dydd Gwener 19eg Gorfennaf 2019

53
Diwrnodau gosod athrawon
    (gellir eu trefnu fel sesiynau cyfnos)
3
      Cyfanswm  195