Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2019/20

Tymor Dechrau   Diwedd Diwrnodau Ysgol

Hydref 2019

Dydd Mercher 4ydd Medi 2019
Hanner Tymor
Dydd Llun 28ain Hydref 2019 - Dydd Gwener 1af Tachwedd 2019

Dydd Gwener 20fed Rhagfyr 2019

72
 
Gwanwyn 2020

Dydd Llun 6ed Ionawr 2020 
Hanner Tymor
Dydd Llun 17eg Chwefror 2020 - Dydd Gwener 21ain Chwefror 2020

Dydd Gwener 3ydd Ebrill 2020

60

Haf 2020

Dydd Mawrth 21ain Ebrill 2020
Hanner Tymor
Dydd Llun 25ain Mai 2020 - Dydd Gwener 29ain Mai 2020

Dydd Gwener 17eg Gorfennaf 2020

58
Diwrnodau gosod athrawon
    (gellir eu trefnu fel sesiynau cyfnos)
5
      Cyfanswm  195