Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2020/21

Tymor Dechrau   Diwedd Diwrnodau Ysgol

Hydref 2020

Dydd Iau 3 Medi 2020
Hanner Tymor
Dydd Llun 26 Hydref 2020 - Dydd Gwener 30 Hydref 2020

Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

71
 
Gwanwyn 2021

Dydd Mawrth 5 Ionawr 2021
Hanner Tymor
Dydd Llun 15 Chwefror 2021 - Dydd Gwener 19 Chwefror 2021

Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

55

Haf 2021

Dydd Llun 12 Ebrill 2021
Hanner Tymor
Dydd Llun 31 Mai 2021 - Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Dydd Gwener 16  Gorffennaf 2021

63
Diwrnodau gosod athrawon
    (gellir eu trefnu fel sesiynau cyfnos)
6
      Cyfanswm  195