Skip to main content

Ceredigion County Council website

Ysgol Ysgol Gyfun Aberaeron
Cyfeiriad

Aberaeron
SA46 0DT

Ffôn

(01545) 570217

Ebost swyddfa@ygaberaeron.org.uk
Prifathro Mr O. A. Jones
Nifer y Disgyblion 585 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Uwchradd Aberteifi
Cyfeiriad

Ffordd y Gogledd
Aberteifi
SA43 1AD

Ffôn

(01239) 612670

Ebost swyddfa@aberteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Ms N. S. James
Nifer y Disgyblion 604 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Bro Pedr
Cyfeiriad

Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX

Ffôn

(01570) 422214

Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mrs C. M. Morgan (Pennaeth Dros Dro)
Nifer y Disgyblion 1005 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Bro Teifi
Cyfeiriad

Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL

Ffôn

(01559) 362503

Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr R. H. Jenkins (Mr G. E. Evans - Pennaeth Dros Dro)
Nifer y Disgyblion 895 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Henry Richard
Cyfeiriad

Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG

Ffôn

(01974) 298231

Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk
Prifathro Mr D. Pugh
Nifer y Disgyblion 358 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Gyfun Penglais
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 3AW

Ffôn

(01970) 624811

Ebost admin@penglais.org.uk
Prifathro Ms M. A. Hughes
Nifer y Disgyblion 1085 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol
Ysgol Ysgol Gyfun Penweddig
Cyfeiriad

Aberystwyth
SY23 3QN

Ffôn

(01970) 639499

Ebost gweinyddu@penweddig.ceredigion.sch.uk
Prifathro Miss Rh. Morgan (Pennaeth Dros Dro)
Nifer y Disgyblion 619 (Ionawr 2023)
Dolenni Defnyddiol Gwefan yr Ysgol