Newyddion Pwysig


Newidiadau Llyfrgell

Bydd y gwasanaeth llyfrgell yn newid i system rheoli gyfrifiadurol newydd ar gyfer staff o’r 8fed o Rhagfyr a bydd hyn yn effeithio arnoch chi. Darllenwch y neges ganlynol am gyngor ar yr hyn y gallai fod angen i chi ei wneud i gadw eich cofnodion a sut y gallwch helpu staff a gwirfoddolwyr trwy fod yn amyneddgar â ni tra byddwn yn gweithio all-lein ac yn dod i’r arfer â’r system newydd.

  • O 19eg o Dachwedd bydd llyfrgelloedd yn gweithio all-lein ac ni fydd modd cael mynediad at eich cofnodion neu gatalog y llyfrgell. Byddant yn dal i gyhoeddi a dychwelyd llyfrau heb drafferth ond ni fyddant yn gallu cymryd ceisiadau (cadw) am lyfrau neu fynd â nhw yn eu blaen yn ystod yr amser hwn felly cadwch unrhyw geisiadau newydd a'u rhoi i ni unwaith y byddwn ar-lein eto os gallwch.
  • Ni fydd catalog y llyfrgell, OPAC, ar gael tra byddwn all-lein a bydd system newydd ar waith pan fo yn ôl. Bydd eich pin presennol ddim yn gweithio ar y system newydd, a bydd rhaid cael pin newydd o’r 8fed o Ragfyr.
  • Fydd eich hanes darllen yn symud i’r systemau newydd.
  • Bydd y system newydd yn ein galluogi i gysylltu â chi ar e-bost a neges testun felly disgwyliwch i ni ofyn i chi ddiweddaru eich cofnodion neu roi gwybod i ni os ydynt wedi newid yn ddiweddar.
  • Rydym yn bwriadu mynd yn fyw ar y system newydd ar y 8fed o Ragfyr neu ddiwrnod neu ddau'n hwyrach. Am resymau technegol mae’n bosibl na fyddwn yn rhoi’r peirannau hunanwasanaeth ymlaen eto am rai dyddiau ar ôl hyn.

Rydym yn edrych ymlaen at y newidiadau. Byddant yn rhoi system fwy cyfredol i staff ei defnyddio ac rydym yn meddwl y byddwch yn mwynhau’r OPAC newydd ac yn eich annog i ofyn am rif pin fel y gallwch gael mynediad at eich cofnodion eich hun gartref. Byddwn yn defnyddio System Rheoli Llyfrgelloedd SirsiDynix Symphony, ac ni yw'r 20fed awdurdod llyfrgell o 22 yng Nghymru a fydd yn mabwysiadu'r un system. Pan fo’r system ar waith trwy Gymru gyfan erbyn 2021 byddwn yn un o wledydd cyntaf y byd a’i llyfrgelloedd cyhoeddus yn defnyddio'r un system.