Gŵyl Banc yr Haf - 29/08/2022


Ffioedd a Thaliadau Llyfrgell Ceredigion

Ffioedd a Thaliadau Llyfrgell Ceredigion


Gaeaf Llawn Lles

Rhowch hwb i’r Galon drwy’r Gaeaf Llawn Lles

Eleni, rydym yn dilyn llwybr newydd drwy’r Gaeaf yng Nghymru. Wrth barhau i ddod i delerau ac ymdopi ag effaith Covid, yn hytrach na’n bod yn dyheu am ddiwedd y gaeaf, ein nod yw helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i deimlo’n dda wrth i ni nesau at y Gwanwyn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Gaeaf Lles.


Mynediad i Argraffiad Llyfrgell Ancestry o Bell yn Gorffen

Ym mis Mawrth 2020 bu’n rhaid i lyfrgelloedd ledled y byd gau eu drysau oherwydd y pandemig byd-eang. Gwnaeth ProQuest a Ancestry y penderfyniad digynsail i roi mynediad o bell dros dro i lyfrgelloedd cyhoeddus i Argraffiad Llyfrgell Ancestry i’r rhai a allai ddarparu dull dilysu diogel.

Am fwy o gwybodaeth ewch i tudalen Mynediad i Argraffiad Llyfrgell Ancestry o Bell yn Gorffen ar wefan Llyfrgelloedd Cymru.