Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

Mae plant rhwng 4 a 11 blwydd oed yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019. Bydd y sialens yn cael ei lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion ar 13 Gorffennaf 2019 a bydd yn rhedeg hyd at 28 Medi 2019.

Thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni yw’r Ras Ofod, sy’n nodi 50 mlynedd ers i ddyn lanio ar y lleuad am y tro cyntaf. Bydd angen i'r plant ddarllen cyfanswm o 8 llyfr, drwy ymweld â'r Llyfrgell leol 4 gwaith, gan fenthyg a darllen unrhyw ddau lyfr llyfrgell ar gyfer pob ymweliad dros wyliau'r haf.

Bydd cyfle i blant ymuno gyda theulu’r ‘Rockets’ ar gyfer anturiaeth ofod cyffrous wrth iddyn nhw chwilio am lyfrau sydd wedi’u dwyn gan estroniaid direidus o’r gofod. Wrth i’r plant ddarllen llyfrau o’r llyfrgell ar gyfer y Sialens Ddarllen, byddan nhw’n derbyn sticeri a gwobrau arbennig ar bob ymweliad. Wrth ychwanegu’r sticeri i’r ffolderi antur, bydd cyfle i’r darllenwyr ifanc gael llawer o hwyl ac anturiaethau, gan helpu’r ‘Rockets’ ddatrys cliwiau, osgoi asteroidau a darganfod y llyfrau coll ar y ffordd.

Er mwyn cymryd rhan yn y Ras Ofod, bydd rhaid i’r plant ymaelodi â’r Sialens yn eu llyfrgell leol, lle byddan nhw’n derbyn ffolder gasglu er mwyn cadw cofnod o’u siwrnai ar y Ras Ofod. Gall bawb ymuno â’r cynllun yn rhad ac am ddim.


Amser Stori a Chân

Llyfrgell Aberystwyth

  • Bob prynhawn Mawrth, 2.00 - 2.30 yp
  • Ar gyfer babis a phlant dan 4
  • Croeso cynnes i bawb