CRYNO DDISGIAU  
Tâl benthyca am bob eitem £1.00 (3 ar y tro)
Pensiynwyr ac Anabl Cofrestredig 60p (3 ar y tro)
   
LLYFRAU SIARAD  
Tâl benthyca am bob eitem (5 CD neu fwy) £1.50 (3 ar y tro)
4 CD neu llai Am Ddim
Pensiynwyr ac Anabl Cofrestredig £1.00 (3 ar y tro)
Nam ar y golwg Am Ddim
   
DVD  
Tâl benthyca am bob eitem £2.60 (3 ar y tro)
Pensiynwyr ac Anabl Cofrestredig £1.40 (3 ar y tro)
Dewis eang o DVD’s am £1  
   
Cerdyn Newydd £1.00 yr un
   
TÂL AM LUNGOPÏO / ARGRAFFU  
A4 Du a Gwyn 10c y copi
A4 Lliw 20c y copi
A3 Du a Gwyn 20c y copi
A3 Lliw 40c y copi