Skip to main content

Ceredigion County Council website

Tai Cymdeithasol

Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn berchen ar unrhyw dai cymdeithasol mwyach. Mae tri landlord tai cymdeithasol ar gael yng Ngheredigion:

Dyma’r mathau o dai sydd ar gael:

  • Tai 2, 3, 4 a 4+ ystafell wely
  • Byngalos 1, 2 a 3 ystafell wely
  • Fflatiau 1, 2 a 3 ystafell wely
  • Tai Gwarchod
  • Tai Gofal Ychwanegol

Cael Tŷ Cymdeithasol

Cyngor Sir Ceredigion sy’n dal i gadw’r rhestrau aros er mwyn dyrannu tai sy’n eiddo i’r cymdeithasau tai a cewch hyd i fwy o wybodaeth ar y tudalen Opsiynau Tai.

I gael mwy o wybodaeth am dai cymdeithasol ewch i wefan Opsiynau Tai Ceredigion.