Amgueddfa

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi’i seilio yn y Coliseum, Aberystwyth, gyda chyfleusterau ychwanegol ledled y Sir.

Mae Amgueddfa Ceredigion yn sefydliad bywiog a chroesawgar. Mae'r arddangosfeydd parhaol yn ystyriol ac yn ymgais i ddyfnhau dealltwriaeth o hanes a diwylliant y sir i gymuned Ceredigion a'i hymwelwyr.

Mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd dros dro, ochr yn ochr ag arddangosfeydd parhaol. Mynediad am ddim

Ewch i wefan Amgueddfa Ceredigion i gael y manylion i gyd.

Amgueddfa Ceredigion