Skip to main content

Ceredigion County Council website

Caru Ceredigion

Hyrwyddo’r pethau positif

Mae Caru Ceredigion yn ymwneud ag ysbrydoli pawb yn y Sir i hyrwyddo'r pethau cadarnhaol o ran ymddygiad, agweddau a phroffil - mae hyn yn dda ar eu cyfer nhw, y gymuned leol a Cheredigion.

Gwneud gwahaniaeth

  • Annog ac ysbrydoli pob cenhedlaeth i gymryd rhan - gall pawb wneud rhywbeth
  • Gweithio gyda'n gilydd i wneud Ceredigion yn amgylchedd iachach i fyw ynddo a hybu byw'n gynaliadwy
  • Gwella a datblygu perthynas newydd gyda rhanddeiliaid allweddol a sefydliadau partner gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ac aelodau o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion
  • Bod yn uchelgeisiol ond gyda disgwyliadau realistig
  • Cydnabod, dathlu a mwynhau popeth sy'n dda am Geredigion