Os ydych yn cael gwaith adeiladu neu drwsio wedi ei gwneud, efallai fydd rhaid hysbysu'r Health and Safety Executive (HSE) ac efallai fydd dyletswyddau arall gennych - gallwch ddysgu fwy ar y dudalen yma.

Os ydych yn cael gwaith adeiladu wedi ei wneud, neu yn gwneud y gwaith adeiladu eich hunan fydd gennych gyfrifoldebau iechyd a diogelwch i ystyried cyn dechrau'r gwaith.

  • Mae gyda chleientiaid, dylunwyr, contractwyr a phobl arall sydd yn ymwneud a gwaith adeiladu cyfrifoldebau o dan y Rheoliadau Adeiladu (Cynllunio a Rheoli) 2007 (CDM 2007)
  • O dan y Rheoliadau CDM 2007, rhaid hysbysu'r Health and Safety Executive (HSE) o rhai enghreifftiau o waith adeiladu

Am adnoddau a dyletswyddau pellach ar y pwnc hwn ewch i'r adran Adeiladu ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.