Skip to main content

Ceredigion County Council website

Diogelwch wrth Adeiladu

Os ydych yn cael gwaith adeiladu neu drwsio wedi ei gwneud, efallai fydd rhaid hysbysu'r Health and Safety Executive (HSE) ac efallai fydd dyletswyddau arall gennych - gallwch ddysgu fwy ar y dudalen yma.

Os ydych yn cael gwaith adeiladu wedi ei wneud, neu yn gwneud y gwaith adeiladu eich hunan fydd gennych gyfrifoldebau iechyd a diogelwch i ystyried cyn dechrau'r gwaith.

  • Mae gyda chleientiaid, dylunwyr, contractwyr a phobl arall sydd yn ymwneud a gwaith adeiladu cyfrifoldebau o dan y Rheoliadau Adeiladu (Cynllunio a Rheoli) 2007 (CDM 2007)
  • O dan y Rheoliadau CDM 2007, rhaid hysbysu'r Health and Safety Executive (HSE) o rhai enghreifftiau o waith adeiladu

Am adnoddau a dyletswyddau pellach ar y pwnc hwn ewch i'r adran Adeiladu ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.