Skip to main content

Ceredigion County Council website

Gweithgareddau a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithgaredd neu ddigwyddiad, gellir gweld y wybodaeth sydd ei hangen arnoch isod.

Cysylltwch â ni os yw eich gweithgaredd neu’ch digwyddiad yn bwriadu defnyddio tir cyhoeddus neu’r priffyrdd.

Cofiwch wirio pa ffurflenni y dylech eu cwblhau, ynghyd ag anfon asesiadau risg yn ôl yn brydlon i'r Cyngor er mwyn iddynt gael eu hystyried mewn da bryd ar gyfer eich digwyddiad.

Dogfennau

Mae angen derbyn ceisiadau a dogfennau perthnasol o leiaf 3 wythnos ymlaen llaw, ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau mawr gwnewch gais o leiaf 12 wythnos ymlaen llaw.

Cais i Ddefnyddio Tir y Cyngor

Cais i ddefnyddio'r Bandstand/Promenâd

Yr hyn a godir am logi'r Bandstand yn 2023/2024

Ffilmio

Ffurflen Asesu Risg ar gyfer Gweithgareddau, Digwyddiadau, a Ffilmio