Skip to main content

Ceredigion County Council website

Iechyd a Diogelwch mewn Digwyddiadau Awyr Agored

Os ydych chi'n ystyried cynnal digwyddiad cyhoeddus yn yr awyr agored yng Ngheredigion, mae gennych ddyletswydd i gwrdd â rhai safonau er mwyn sicrhau Iechyd a Diogelwch pawb a fydd yn rhan o'r digwyddiad.

Dylid defnyddio'r canllawiau rhestrwyd isod wrth gynllunio'r digwyddiad i sicrhau bod y digwyddiad yn un llwyddiannus a diogel.